Ny uppmärksamhet åt försummade grödor för att hantera utmaningarna kring livsmedelsförsörjning

"Det är viktigt att bevara traditionell jordbrukskunskap och våra förfäders kulinariska traditioner", säger FAO:s generaldirektör.

José Graziano da SilvaGrödor som idag försummas och endast odlas i begränsad omfattning idag, kan vara viktiga för att kunna möta framtida utmaningar kring jordbruket och livsmedelförsörjningen och de bör därför omvärderas ", sade FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva vid öppnandet av det internationella grödeseminariet för 2000-talet i Cordoba, Spanien, december 2012.

Under mänsklighetens historia har omkring 7000 olika växtarter odlats och/eller konsumerats som mat enligt beräkningar från FAO, konstaterade Graziano da Silva under sitt tal vid seminariet. Idag försvinner många av dessa arter. "Om vi förlorar dessa unika och oersättliga resurser kommer det att bli svårare att anpassa oss till framtidens klimatförändringar och säkerhetsställa en sund och varierad kost för alla", förklarade generaldirektören.

"För närvarande är det omkring 870 miljoner människor som lider av hunger och undernäring. Detta i en värld som producerar tillräckligt med mat så att det skulle kunna räcka till alla", sade han. "Globaliseringen har skapat ett överflöd av mat i vissa delar av världen men har misslyckats med att förhindra att det råder kronisk brist på livsmedel på andra håll".

Graziano da Silva tillade att globaliseringen "har skapat en viss homogenitet av produktionen och därmed lett till att mångfalden av tillgängliga livsmedel och olika kulinariska traditioner gått förlorade". Enligt FAO baseras kaloriintaget för de flesta människor på jorden idag på endast fyra grödor, dessa är ris, majs vete och potatis.

"Vårt beroende av ett fåtal grödor har negativa konsekvenser på våra ekosystem, vår  kost och vår hälsa. Ensidig kost ökar risken för brist på mikronäringsämnen", sade Graziano da Silva.


Mer uppmärksamhet för både produktion och konsumtion


För att möta utmaningarna har FAO:s generaldirektör efterlyst en ökad uppmärksamhet åt såväl produktion som konsumtion av livsmedel. FAO vill se en hållbar intensifiering av jordbruksproduktionen genom att metoden ”bevara och odla” tillämpas, en metod för livsmedelsproduktion som också bevarar och förbättrar naturresurserna.

Graziano da Silva betonade att försummade och underutnyttjade grödor "spelar en avgörande roll i kampen mot hunger och är en viktig resurs för jordbruket och landsbygdsutveckling". Han efterlyste också en ökad forskning på dessa underutnyttjade grödor. "Även om en del forskning görs så får inte alltid småbrukarna ta del av resultaten, noterade han.

FAO:s generaldirektör betonade också vikten av hållbar kost. "Samtidigt som nästan 870 miljoner människor går hungriga är ännu ett större antal överviktiga eller drabbade av fetma. Trots att otillräcklig och osäker tillgång till mat orsakar ett omfattande lidande i många fattiga länderna producerar konsumenter i industriländerna omkring 220 miljoner ton livsmedelsavfall varje år, vilket motsvarar den totala produktionen av livsmedel i Afrika söder om Sahara under ett år", konstaterade Graziano da Silva.


Quinoa i fokus


Seminariet i Cordoba inledde firandet av det internationella året för Quinoa.

"Quinoa är det enda spannmål som innehåller alla de aminosyror som en människa behöver", noterade Graziano da Silva."Grödan är dessutom anpassningsbar och kan växa i alla höjder, från havsnivå till uppe i Anderna".

Med sitt höga näringsvärde och förmåga att anpassa sig till olika klimat och geografiska förhållanden har quinoa en stor potential till att bli ett viktigt bidrag för att säkerställa den globala livsmedelsförsörjningen.

Mötet i Cordoba hade för avsikt att belysa de många underutnyttjade grödor som fortfarande finns  och utgör grunden för lokala livsmedelssystem i många regioner i världen. Dessa grödor är väl anpassad till sina lokala agroekologiska förhållanden och har förblivit viktiga näringskällor lokalt.

"I årtusenden har samhällen utvecklat grödor i harmoni med miljön - använt sig av allt det vår rika natur erbjuder. Maten är också en del av vår kultur och identitet", sade Graziano da Silva. Han nämnde mayaindianerna som kallade sig själva för "majsets folk".

”Det är viktigt att komma ihåg äldre kunskap om jordbruket och våra förfäders kulinariska traditioner. Vi måste i själva verket dra lärdomar utifrån deras kunskap för att kunna se till så att vår framtid blir rik på mångfald”, avslutade Graziano da Silva.

last updated:  Friday, January 4, 2013