FAO:s matprisindex ner 7 procent under 2012

Index i december sjönk för tredje månaden i rad

2013-01-10

Priset på majs sjönk kraftigt under decemberFAO:s matprisindex gick i december ned 1,1 procent och hamnade i genomsnitt på 209 punkter. Denna nedgång är en följd av sjunkande världsmarknadspriser på spannmål och oljor och fetter. Det är den lägsta nivån sedan juni 2012 då index låg på 200 punkter.

För 2012 som helhet blev index 212 punkter, vilket är 7,0 procent lägre än 2011 års nivå. De kraftigaste nedgångarna under året stod socker för (17,1 procent), mejeriprodukter (14,5 procent) och oljor (10,7 procent). Prisnedgångarna för spannmål (2,4 procent) och kött (1,1 procent) var mer måttliga.

"Denna prisutveckling markerar en omsvängning från den situation som uppstod i juli förra året, då kraftigt stigande priser väckte oro för en ny livsmedelskris", säger Jomo Sundaram, undergeneraldirektör för FAO:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor. "Men internationell samordning, bland annat genom informationssystemet för jordbruksmarknaden (AMIS), och minskad efterfråga i en stagnerad världsekonomi bidrog till att de kraftiga prissvängningarna blev kortlivade och att marknaderna stabiliserades så att priserna under 2012 hamnade under föregående års nivå". 

FAO:s spannmålsprisindex snittade på 250 punkter i december, ner 2,3 procent, eller 6 punkter, i jämförelse med november. Under 2012 snittade index på 241 punkter, vilket var 2,4 procent lägre än 2011 års nivå.

Exportpriserna på spannmål steg mellan juli och september på grund av osäkerhet kring produktionen och minskad tillgång men sjönk sedan på grund av minskad efterfrågan på fodersäde och spannmål för industriellt bruk.

Majspriserna föll kraftigt i december då trycket på marknaden lättades till följd av ökade exporter från Sydamerika. Priset på ris sjönk också under december på grund av lovande skördeprognoser medan vetepriserna förblev relativt oförändrade då handeln var fortsatt lugn.

Priset på oljor och fetter fortsätter att sjunka

FAO:s prisindex för oljor och fetter snittade på 197 punkter i december, ner 1,9 procent, eller 4 punkter, från november. Indexet har minskat fyra månader i rad och ligger på den lägsta nivån sedan september 2010. Den främsta orsaken var fortsatt stigande lagernivåer för palmolja i världen. Under 2012 låg indexet i genomsnitt på 225 punkter jämfört med 252 punkter under 2011.

FAO:s prisindex för kött snittade på 176 punkter i december vilket var en marginell minskning från november. Priserna på alla kategorier av kött låg nära november månads nivåer, förutom griskött, som sjönk med 2,0 procent, eller 3 punkter. Indexet låg i genomsnitt på 175 punkter under 2012. På årsbasis är det bara 2011 års genomsnitt på 177 punkter som legat högre.

FAO:s prisindex för mejeriprodukter snittade på 197 punkter i december vilket var 0,9 procent, eller 2 punkter högre än i november. Priserna för mejeriprodukter stabiliserades under det sista kvartalet under 2012 efter en ökning från halvårsskiftets rekordlåga nivåer. Det genomsnittliga indexet under 2012 var 189 punkter, en kraftig minskning från 2011 som hamnade på 221 punkter. Sammantaget förblir mejerimarknaden välbalanserad men den är alltmer känslig för förändringar som påverkar tillgången, exempelvis betesmarksförhållanden, foderpris och -tillgång.

FAO:s prisindex för socker snittade på 274 punkter i december, en marginell minskning från november och det lägsta värdet sedan augusti 2010. Indexet låg i genomsnitt på 306 punkter under 2012, vilket var en minskning med 17,1 procent från föregående år.

Världsmarknadspriset på socker förblev lågt under en stor del av 2012 års andra halvor. Detta till följd av att den globala produktionen av socker förväntas öka för tredje säsongen i rad samt stora exportmöjligheter, framför allt för Brasilien, under marknadsföringssäsongen 2012/13.

last updated:  Thursday, January 10, 2013