Så frön för en tryggad livsmedelsförsörjning i Sydsudan

Samarbete mellan FAO och Frankrike förbättrar jordbrukarnas försörjningsmöjligheter 

2013-01-16

Tekniskt kunnande är viktigt för att förbättra kvalitén på frön och spannmålEtt ​​nytt projekt för förbättrad frökvalité av de viktigaste grödorna kommer att öka försörjningsmöjligheterna för utsatta jordbrukare i Sydsudan.

Med hjälp av Frankrikes stöd har FAO tillsammans med Sydsudans jordbruksdepartement påbörjat ett 1-årigt projekt som omfattar flera delstater runt om i landet.

Projektet innefattar mer än 612 000 dollar (cirka 4,3 miljoner kronor) och ska utbilda jordbrukare i produktionsteknik, lagring och marknadsföring av kvalitetsutsäde för stapelgrödor såsom durra, majs, kassava och ögonbönor. Projektet kommer också ge Sydsudans mest utsatta jordbrukare en ökad tillgång till kvalitetsutsäde.

Årtionden av våldsamma konflikter och tvångsförflyttningar har påverkat de sydsudanesiska jordbrukarnas tillgång till högkvalitativa fröer och annat utsäde. Kunskaperna kring produktion av utsäde har försämrats. Sammantaget har detta minskat avkastningen och försämrat jordbrukarnas försörjningsmöjligheter.

"Tillgången på kvalitetsutsäde har stor betydelse för att kunna säkra livsmedelsförsörjningen och jordbrukares möjligheter till försörjning ute på den sydsudanesiska landsbygden", förklarar Sue Lautze, chef för FAO-kontoret i Juba. "Trots omfattande problem med att trygga livsmedelsförsörjningen har den sydsudanesiska regeringen satt in åtgärder så att hela befolkningen, så snart som möjligt, ska ha en tryggad livsmedelsförsörjning. För att åstadkomma detta är kvalitetsutsäde en central komponent".

Programmets målsättning är att hjälpa omkring 30 000 människor från de drygt 5000 mest sårbara jordbrukshushållen, samt 400 fröproducenter. Mottagarna för stödet, varav hälften är kvinnor, lever i delstaterna Central Equatoria, västra Equatoria, Lakes och västra och norra Bahr el Ghazal.

Stärkt självförsörjning

"Vi vet att utsädessektorn i Sydsudan är underutvecklad och i stort behov av återuppbyggnad", säger Michael Legge, minister för jordbruk och skogsbruk i delstaten Central Equatoria. "Sydsudan är beroende av grannländerna för att få tillgång till certifierat utsäde vilket innebär höga kostnader och det tvingar bönder att förlita sig på den informella utsädessektorn."

Mer än 90 procent av jordbrukarna i Sydsudan är idag beroende av ocertifierat utsäde och vanligtvis använder jordbrukare sparade frön flera säsonger i rad, vilket ofta försämrar frökvalitén.

Jordbrukarfamiljer har endast tryggad frötillgång när de har tillräckligt med kvalitetsutsäde i god tid före planteringssäsongen. Alla tre delarna av utsädessäkerhet (tillgänglighet, tillgång och kvalitet) är viktiga för landsbruksutvecklingen i Sydsudan.

Att förbättra landets produktionsförmåga av kvalitetsutsäde skulle förbättra den lokala ekonomin och dessutom skapa utbildningstillfällen för bönder i många år framöver.

Beprövad framgång

FAO har under flera år stöttat utsädessektorn i Sydsudan. Under 2011 deltog omkring 5000 av de mest utsatta hushållen, 513 producenter och 23 statligt anställda arbetare i ett liknande projekt som finansierades av Frankrikes regering. Det här är ett av flera angelägna projekt för en förbättrad utsädesproduktion som FAO genomför runtom i Sydsudan.

"Efter FAO:s stöd till projektet har våra jordbrukare lyckats gå samman i grupper och sparat tillräckligt med pengar för att kunna köpa fyra tjurar som vi plöjer våra fält med ", säger Lou Marial, en jordbrukare från Adwel i Lakes, som har dragit nytta av de tidigare projekten.  "Vi har lyckats utöka odlingsarealen och vi förväntar oss en kraftigt ökad skörd i år", tillade Marial.

"Det är verkligen glädjande att se hur vårt stöd har resulterat i en sådan ökning av utsädesproduktionen", säger Laetitia Tremel, handläggare på Frankrikes ambassad i Juba.

Under 2011 ledde projektet till en produktion av mer än 350 ton kvalitetsutsäde, vilket innebar omkring 300 000 dollar till den lokala ekonomin. Även om Sydsudans jordbrukssektor har en enorm utvecklingspotential så återstår flera utmaningar innan nationell och lokal livsmedelsförsörjning kan säkerställas. Utsädessektorn är en grundläggande komponent för att eliminera hungern. FAO och Frankrikes regering samarbetar därför för att hållbart utveckla denna sektor.  

last updated:  Wednesday, January 16, 2013