Konflikten i Syrien drabbar jordbruksproduktionen hårt

FN konstaterar att landsbygdsområden är i akut behov av hjälp

2013-01-25

Rengöring av oliver i Syrien, en aktivitet som har begränsats kraftigt av den pågående konflikten.Jordbruket i Syrien har slagits i spillror efter 22 månader av konflikter. Produktionen av spannmål, frukt och grönsaker har i vissa fall halverats och bevattningssystem och infrastruktur har drabbats av omfattande förstörelse, konstaterar FN.

En FN-delegation som besökte Syrien 18:e till 22:a januari, vars besök organiserades med hjälp från både regeringen och oppositionen, besökte drabbade områden i Damaskus samt områden i provinserna Homs och Daraa. Delegationen bestod av ansvariga för katastrofinsatser från sju humanitära FN-organ och leddes av FN:s kontor för samordning av humanitära frågor.

”Delegationen slogs av hur svår situationen är för det syriska folket, vars situation kraftigt försämrats efter 22 månader av kris”, säger Dominique Burgeon, chef för FAO:s avdelning för katastrofinsatser (Emergency and Rehabilitation Division), som deltog i uppdraget.

”Skadorna på infrastrukturen är omfattande inom alla sektorer och det är uppenbart att ju längre konflikten pågår, desto längre tid kommer det ta att återuppbygga den”, fortsatte Burgeon.

Omkring 10 miljoner syrianer lever på landsbygden, vilket är ungefär 46 procent av Syriens befolkning, och av dessa är det 80 procent som försörjer sig på jordbruk.

Delegationen konstaterade att:

  • Att vete- och kornproduktionen har minskat till mindre än 2 miljoner ton förra året, jämfört med 4 till 4,5 miljoner ton tidigare år.
  • Produktionen av grönsaker, frukt och oliver har kraftigt minskat i provinserna Homs och Daraa. Produktionen av grönsaker har sjunkit med 60 procent i Homs och olivoljaproduktionen i Daraa har minskat med 40 procent.
  • Endast 45 procent av lantbrukarna har haft möjlighet att fullt ut bärga sin spannmålsskörd och 14 procent uppger att de inte har kunnat skörda överhuvudtaget på grund av osäkerhet och brist på bränsle.
  • Det råder bristande tillång på insatsvaror så som högkvalitativt utsäde och växtnäringsämnen.      
  • Det är brist på fungerande bevattningssystem på grund av skador på bevattningskanaler, främst i Homs, och otillräcklig bränsletillgång till bevattningspumpar.
  • Förflyttning av boskap till betesmarker har inte varit möjligt och djurens överlevnad har äventyrats eftersom bristen på mat och veterinärmedicinska läkemedel är påtaglig, då importen av dessa har försvårats av sanktioner.
  • Uppfödningen av fjäderfä, en traditionellt billig källa till animaliskt protein, har också drabbats hårt då stora gårdar har förstörts i Homs, Hama och Idleb.

”Efter diskussioner med frivilligorganisationer och tekniska tjänstemän på jordbruksministeriet (Ministry of Agriculture and Agrarian Reform) är det uppenbart att ett säkerhetsläge som tillåter ett brukande av jorden spelar en avgörande roll för att hjälpa människor stanna kvar på landsbygden och skapa de försörjningsmöjligheter som befolkningen behöver för att klara sina mest akuta behov”, säger Burgeon. ”De är dock i behov av akut jordbruksstöd i form av utsäde, växtnäring, djurfoder, veterinärmediciner, fjäderfän och återuppbyggnad av bevattningssystem.” 

Insamling, analys och spridning av information om livsmedelsförsörjning är en viktig del av FAO:s framtida arbete.

FAO har åtagit sig att öka stödet till folket i Syrien väsentligt och begär bidragsgivares stöd i relation till arbetet med livsmedelsdelen i planen för humanitärt bistånd till Syrien (Syria Humanitarian Assistance Response Plan, SHARP) vilken fortfarande är kraftigt underfinansierad.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon kommer att leda en internationell humanitär givarkonferens för Syrien i Kuwait den 30:e januari.   

last updated:  Monday, January 28, 2013