FAO uppmanar till kraftfullare åtgärder mot globala hälsohot

Länder måste upprätthålla det förebyggande arbetet för att undvika ny våg av fågelinfluensa

2013-01-29

När det gäller djursjukdomar är det bättre att förebygga än att behöva behandla.Världen riskera att återigen drabbas av förödande utbrott av fågelinfluensa, i likhet med vad som skedde 2006, om inte övervakning och kontroll av allvarliga djursjukdomar stärks, varnar FAO.

”Den fortsatta nedgången i världsekonomin innebär mindre pengar till förbyggande arbete för att förhindra spridningen av fågelinfluensan, H5N1, och andra djurspridda sjukdomar. Det här gäller inte bara internationella organisationer utan även enskilda länder”, säger FAO:s chefsveterinär Juan Lubroth. ”Även om alla vet att förebygga är bättre än att behöva behandla, är jag orolig att länder under rådande ekonomiska klimat har svårt att upprätthålla det förbyggande arbete som behövs”.  

Med tanke på att H5N1-viruset finns spritt i några länder i Asien och Mellanöstern, där det dock har blivit endemiskt (lokalt begränsat), krävs det strikt övervakning. Utan tillräckliga kontroller kan viruset enkelt sprida sig globalt på samma sätt som det gjorde under 2006, då 63 länder drabbades.

Investera är klokt

Det är ekonomiskt försvarbart att investera i förebyggande åtgärder om man ser till de stora kostnader en fullskalig pandemi medför. Mellan år 2003 och 2011 tvingades mer än 400 miljoner höns och ankor avlivas och orsakade uppskattningsvis ekonomiska förluster motsvarande $20 miljarder.  

Liksom flera andra djursjukdomar kan H5N1-viruset överföras till människor. Mellan år 2003 och 2011 insjuknade över 500 personer och över 300 dog, enligt Världshälsoorganisationen.

”Jag kan se en passivitet inför de påtagliga hot som föreligger mot djurs och människors hälsa”, säger Lubroth.

Det är beklagligt då det har visat sig att ifall rätt åtgärder sätts in kan H5N1 helt elimineras från fjäderfäsektorn och därmed också skydda människors hälsa och välfärd. De flesta av de 63 länder som drabbades av fågelinfluensan 2006, inklusive Turkiet, Hong Kong, Thailand och Nigeria, har nu en virusfri inhemsk fjäderfäindustri. Efter många år av hårt arbete och internationell finansiering görs äntligen även framsteg i arbetet mot fågelinfluensan i Indonesien.   

Ett växande hot

Virussjukdomen Peste des Petits Ruminants, även kallad PPR, är en annan mycket smittsam sjukdom som kan decimera flockar av får och getter. ”För närvarande sprider sig PPR söder om Sahara och orsakar stor förödelse i bland annat Demokratiska Republiken Kongo, och har även börjat sprida sig till södra Afrika”, säger Lubroth. ”Skadorna kan mycket väl bli omfattande”.       

”Ironiskt nog finns det väl fungerande vaccin mot PPR, men få använder det”, tillägger han. Svag ekonomi, brist på politisk vilja tillsammans med dålig planering och samordning är ofta bidragande orsaker till att PPR och andra djursjukdomar tillåts spridas.

Att investera i förebyggande åtgärder innebär förbättrade hygienrutiner, marknads- och gränskontroller samt hälsoskydd på gårdar och marknader. Det inkluderar även att utrusta laboratorier och utbilda personal att diagnostisera och åtgärda sjukdomsutbrott, och att organisera effektiva rådgivningstjänster för att tillgodose lantbrukarnas behov. 

Trots strama budgetar borde internationella organisationer göra mer samordnade insatser. ”Vi måste hjälpas åt att hitta lösningar för att garantera säkerheten för den globala livsmedelskedjan”, uppmanar Lubroth. 

”Kostnaderna och riskerna med att inte agera är alldeles för höga”

last updated:  Tuesday, January 29, 2013