Sambandet mellan kvinnor, våld och tryggad livsmedelsförsörjning betonas på internationella kvinnodagen

Gemensamt uttalande från FAO, IFAD, WFP och IDLO

2013-03-08

Risskörd i Indien. Kvinnor utgör 43 procent av arbetskraften inom jordbruket i utvecklingsländerna. Foto: ©FAO/Giuseppe BizzarriGenom att arbeta tillsammans för en tryggad livsmedelsförsörjning för kvinnor så bidrar vi till hela samhällens utveckling, menar ledarna* för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD), FN:s livsmedelsprogram (WFP) samt organisationen för utveckling av internationell lag (IDLO) i ett gemensamt uttalande.

På internationella kvinnodagen fokuserar det globala samfundet i år på hur man ska bekämpa och förebygga olika former av våld mot kvinnor och flickor. Trots att kvinnor spelar en så viktig roll för livsmedelsproduktionen och försörjningen av sina familjer, så har sambandet mellan jämställdhet, våld och en tryggad livsmedelsförsörjning inte fått så mycket uppmärksamhet.

Könsdiskriminering bidrar till kvinnors undernäring och maktlöshet. Diskriminering på landsbygden skapar ofta en snedfördelning vad gäller matresurser inom hushållen. Flickor och kvinnor har i många fall en sämre tillgång till mat, som dessutom ofta är mindre näringsriktig.

I tider av hungersnöd förekommer det att fattiga familjer gifter bort sina minderåriga döttrar för att få en mun mindre att mätta. Kvinnliga flyktingar kan tvingas sälja sex för att få tillgång till mat. Kvinnor som ägnar timmar åt att samla ved för att kunna laga familjens måltid utsätts ofta för situationer där det finns risk för våldtäkt eller andra angrepp. Änkor hamnar ofta i en utsatt situation då de inte har samma rättighet till markägande på grund av att nationella lagar gynnar män framför kvinnor. En tryggad livsmedelsförsörjning skulle innebära både en personlig och rättslig säkerhet för många kvinnor som kämpar för att försörja sig själva och sina barn.

Om vi tillsammans arbetar för att trygga livsmedelsförsörjningen för kvinnor, så bidrar detta också till hela samhällens utveckling. Om en flicka får möjlighet att gå i skola i en trygg miljö så får hon tillfälle att utvecklas och kan då utnyttja sin fulla potential. Hon kan dessutom undvika att bli bortgift i unga år, tvångsäktenskap eller andra former av våld. Om en kvinna har möjlighet att registrera sina nyfödda barn, ha juridisk rätt att äga sin mark och de pengarna hon tjänar, då kan hon också bidra till samhället och dess ekonomiska utveckling.

Kvinnor utgör mer än 40 procent av arbetskraften inom jordbrukssektorn i utvecklingsländer. Genom att förbättra kvinnors tillgång till insatsvaror i lantbruk (såsom utsäde, redskap och växtnäring), utbildning och offentliga tjänster så kan det bidra till en tryggad livsmedelsförsörjning och bättre nutrition för alla.

Genom att stärka kvinnors och flickors juridiska och ekonomiska rättigheter skapas också möjligheter för utveckling, ökat politiskt inflytande och en möjlighet att minska kvinnors utsatthet för våld. En tryggad livsmedelsförsörjning förenar de olika delar som krävs för att bygga en fredlig och rättvis framtid för kvinnor.

* José Graziano da Silva generaldirektör för FAO, Kanayo F. Nwanze ordförande för IFAD, Ertharin Cousin verkställande direktören för WFP samt Irene Khan generaldirektör IDLO.


FAO arbetar för att förändra de underliggande orsakerna till hunger i världen. Organisationens uppdrag är att höja nutritionsnivån, skapa en hållbar produktion inom lantbruket, förbättra tillvaron för människor på landsbygden och bidra till tillväxten i världen.

IFAD arbetar med fattiga människor på landsbygden så att de kan odla och sälja sina produkter, öka sina inkomster och själva bestämma inriktningen för sina liv. Sedan 1978 har IFAD investerat ca 14,8 miljarder dollar i form av stöd och lån med låg ränta till utvecklingsländer. Genom sina projekt ger IFAD över 400 miljoner människor chansen att ta sig ur fattigdom.

WFP är världens största humanitära organisation som arbetar för att bekämpa hungern i världen. Varje år bidrar WPF till att över 90 miljoner människor i mer än 70 länder får tillgång till mat.

IDLO ger regeringar och människor möjlighet att reformera och stärka institutioner som främjar fred, rättvisa, hållbar utveckling och skapar bättre ekonomiska möjligheter för människor. Det är den enda mellanstatliga organisation med ett mandat som uteslutande fokuserar på rättssäkerhet.

 

last updated:  Friday, March 8, 2013