Seminarier under 2013


Frukostseminarium 15 maj

Den hållbara maten - butiken i fokus

©FAO/Alessio RomenziDet går inte lång tid mellan våra besök i matvarubutiken. Alltid är det något som ska inhandlas. Medan vi fyller våra vagnar kanske en del av oss funderar över butikens miljöpåverkan. Hur har utbudet av varor bestämts? Vad gör man av all mat som hinner passera bäst före datum innan den säljs? Hur mycket energi går åt att kyla alla varor och hur har de transporterats till butiken?

Den andra delen av serien frukostmöten som Swedish Water House arrangerar tillsammans med FAO och KSLA bjuder in representanter från tre butiker för att berätta om sitt hållbarhetsarbete. Hur ser man på sin egen roll i relation till hållbar utveckling? Vilket ansvar har butiken i att skapa hållbara konsumtionsmönster?

Deltagare:

Måns Falk, VD, Cajsa Warg

Maria Smith, Chef för miljö och ansvar, ICA

Mikael Lagerwall, Informationschef, City Gross

Tid: 8.00 - 9.30. Vi bjuder på hållbar frukost som serveras från 7.45

Plats: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B, Stockholm

Anmäl dig här!

Detta frukostseminarium är del ett av tre i en seminarieserie om mat, vatten och klimat. Arrangörer: Swedish Water House, FAO och KSLA.

Läs mer om seminariet här!


 

Frukostseminarium 10 april

Den hållbara maten - konsumenten i fokus

©FAO/Desmond KwandeVilka val vi gör vid butikshyllan kan få stora konsekvenser för miljön. Resursintensiva livsmedel som nötkött är till exempel negativt för klimatet och tar stora mängder vatten och mark i anspråk, men bidrar till att hålla landskapet öppet.

Valet för konsumenten är långt ifrån enkelt, och inte sällan krockar olika miljöaspekter. Hur väljer man den "rätta" maten, som tar hänsyn till klimatet, vår närmiljö och sociala aspekter av livsmedelsproduktionen? Och vad kan man göra för att underlätta för konsumenterna? Kom och lyssna när vi debatterar dessa frågor. 

Deltagare:

Johanna Björklund, Forskare på Centrum för uthålligt lantbruk SLU, en av författarna till boken ”Mat och klimat” 

Louise Köning, Hållbarhetschef på Coop

Oloph Fritzén, Drömgården

Detta frukostseminarium är del ett av tre i en seminarieserie om mat, vatten och klimat. Vi bjuder på en hållbar frukost. Anmäl dig till karin.glaumann@siwi.org 

Tid: Frukost serveras från 07.45, seminariet börjar 8.00 - 9.30 
Plats: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B, Stockholm 
Arrangörer: Swedish Water House, FAO och KSLA.

Läs rapporten från seminariet här!


Efter 2015- vägen mot nästa utvecklingsagenda:

Seminarium 8 april: På väg mot en värld utan hunger och en hållbar livsmedelsproduktion?

Global livsmedelsförsörjning och nutrition på agendan för post-2015

Det första Millenniemålet som innebär att halvera antalet hungrande till år 2015 är på väg att uppfyllas. Trots detta är fortfarande 870 miljoner människor i världen kroniskt undernärda.

Världens livsmedelssystem står inför stora utmaningar. Den förväntade befolkningsökningen innebär en större efterfrågan på mat samtidigt som belastningen på redan knappa naturresurser, såsom rent vatten och odlingsbar mark, ökar. Globalt produceras tillräckligt med mat, men ca 300 miljoner ton kastas varje år enbart i de industrialiserade länderna. Ändå ses hunger ofta som ett av världens mest lösbara problem.

Genom ett samarrangemang av Dag Hammarskjöld Foundation, FAO Norden och UNDP tar detta seminarium upp och diskuterar aktuella utmaningar och möjligheter för den globala livsmedelsförsörjningen.

Deltagare:

Richard China – Chef för FAO:s EU-kontor

Maria Elena Rebagay – Policyansvarig på Asian Farmers’ Association for Sustainable Rural Development (AFA)

Lennart Båge - f.d. chef för internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) och svensk ambassadör.

Seminariet kommer att hållas på engelska och börjar kl 12:00, från 11.30 kommer lunchsmörgåsar att serveras.

Läs mer om evenemanget och anmäl dig här!

Relaterade pressmeddelanden:
Tryggad tillgång till näringsriktig mat bör prioriteras bland utvecklingsmålen

last updated:  Monday, June 10, 2013