God spannmålsproduktion förväntas under 2013

FAO:s matprisindex uppåt för andra månaden i rad

2013-05-10

Rekordskörd av fodersäd förväntas under 2013. Foto: ©FAO/ Marco SallustoFAO:s matprisindex steg med en procent, eller två punkter, under april. Precis som i mars drevs indexet nästan uteslutande av en kraftig ökning på priset för mejeriprodukter. Samtidigt ökade köttpriset marginellt medan andra livsmedelspriser sjönk. April månads matprisindex ligger på 215,5 punkter, vilket är en procent högre jämfört med april 2012 och är nio procent lägre än toppnoteringen i februari 2011.

Enligt tidiga prognoser publicerade i FAO:s månatliga översikt över spannmålsutbud och efterfrågan förväntas rekordskörd för fodersäd samt en stark ökning av vete- och risproduktionen under 2013.  

Förutsatt att väderförhållandena blir mer normala i år än under 2012, så förväntas veteproduktionen 2013 att uppgå till 695 miljoner ton. Det är en ökning med 5,4 procent jämfört med förra årets skörd och endast 6 miljoner ton mindre än rekordskörden 2011.

Under 2013 förväntas fodersädsproduktionen att nå en ny rekordnivå på 1 266 miljoner ton. Det är 9,3 procent högre än den nuvarande rekordsäsongen på 1 167 miljoner ton som registrerades under 2011.

Majs förväntas utgöra ungefär 960 miljoner ton av den totala fodersädsproduktionen, vilket är en ökning med cirka 10 procent jämfört med 2012. Huvuddelen av ökningen förväntas ske i USA, som är världens största producent av majs, där odlingar beräknas nå sin högsta produktionsnivå sedan 1936. Återhämtningen från torkan som drabbade OSS*-länderna bör också bidra till den förväntade rekordproduktionen.

FAO:s preliminära prognos förutspår att risproduktionen för den kommande odlingssäsongen 2013 kommer att stiga till 497,7 miljoner ton, vilket är 16 miljoner ton mer än under 2012. Framför allt förväntas en kraftig ökning i Indien och Indonesien.

Spannmålsanvändning

Trots den väntade produktionsökningen av spannmål förväntas användningen stagnera under 2012/2013, som en följd av stigande spannmålspriser och en minskad efterfråga på etanol. Den globala spannmålsanvändningen bedöms bli 2 332 miljoner ton, vilket är i det närmaste en oförändrad nivå jämfört med 2011/12.

Spannmålslagren beräknas i slutet av säsongen för 2013 uppgå till 505 miljoner ton, en ökning med en procent eller fem miljoner ton, jämfört med föregående prognos. Det är cirka tre procent, eller 16 miljoner ton, lägre än öppningsnivån 2013.

Under 2012/2013 väntas en kraftig nedgång i handeln med spannmål, där i stort sett alla betydande spannmål ingår. Med en handelsnivå på 304,4 miljoner ton är det nästan en miljon ton mer än förra månadens prognos, men det motsvarar trots detta en minskning med cirka fyra procent eller 13 miljoner ton jämfört med 2011/12.

Världsmarknadspriser

FAO:s prisindex för mejeriprodukter låg i genomsnitt på 259 punkter i april, en ökning med nästan 34 punkter eller 14,9 procent, vilket är den näst största månatliga ökning som registrerats.  Den främsta orsaken är en minskad mjölkproduktion på Nya Zeeland, som är världens största exportör av mejeriprodukter.

FAO:s spannmålsindex låg i genomsnitt på 235 punkter i april, en minskning med 10 punkter eller 4,1 procent jämfört med mars. Det är nästan 11 punkter eller 4,9 procent mer än april 2012.

FAO:s prisindex för oljor och fetter låg i genomsnitt på 199 punkter i april, vilket är en nedgång med två punkter eller 1,5 procent jämfört med mars. Sjunkande energipriser och en fortsatt oro för världsekonomin påverkar efterfrågan.

FAO:s köttprisindex låg i genomsnitt på 179 punkter i april, en nivå som har bibehållits sedan slutet av 2012. Köttpriset har legat på en historiskt sett hög nivå och rör sig på en skala mellan 177-179 punkter.

FAO:s sockerprisindex låg i genomsnitt på 253 punkter i april, en minskning med 9 punkter eller 3,6 procent, jämfört med mars månad. 

* Oberoende staters samvälde

last updated:  Friday, May 10, 2013