Samarbete inleds mellan Slow Food och FAO

Treårigt avtal för att främja småskaligt lantbruk och biologisk mångfald undertecknat

2013-05-15

Potatissorter till försäljning på den lokala marknaden i Cuzco, Peru. Foto: ©FAO/ Sandro CespoliFAO och den internationella organisationen Slow Food har beslutat att inleda ett samarbete för att förbättra levnadsvillkoren för småskaliga lantbrukare och andra som arbetar på landsbygden.

De två organisationerna undertecknade en treårig överenskommelse där de förbinder sig att tillsammans arbeta för att främja mer inkluderande mat- och jordbrukssystem på lokal, nationell och internationell nivå.

Arbetet kommer framförallt fokusera på gemensamma påverkanskampanjer, stärka redan existerande lokala, regionala och globala nätverk och öka medvetenheten kring internationella initiativ. Arbetet ska också lyfta fram värdet av lokalt producerad mat, förbättra bevarandet och nyttjandet av den biologiska mångfalden, minska matsvinnet och förbättra djurskyddet.

Slow Food är en internationell ideell organisation med syfte att främja livsmedel med god kvalitet som produceras och distribueras på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Organisationen har över 100 000 medlemmar, är verksam i 150 länder och engagerar genom sina olika projekt miljontals människor världen över.

Samarbetet mellan FAO och Slow Food grundar sig i organisationernas gemensamma syfte att främja lokala gastronomiska traditioner och visionen om en värld utan hunger, där den biologiska mångfalden bevaras för framtida generationer.

last updated:  Wednesday, May 15, 2013