FAO- Prioritera kampen mot felnäring

Oacceptabelt höga kostnader för felnäringen i världen

2013-06-04

26 procent av alla barn under fem år lider av hämmad fysisk tillväxt. Foto: ©FAO/ Eddie GeraldFAO:s generaldirektör José Graziano da Silva pekar på de enorma sociala och ekonomiska kostnaderna som felnäring, det vill säga en felaktig sammansatt kost, innebär och efterfrågar därför målmedvetna ansträngningar för att bekämpa felnäring och hunger i världen.

Med anledning av lanseringen av FAO:s årliga mat- och jordbruksrapport (the State of Food and Agriculture, SOFA) sa Graziano da Silva att även om vissa framsteg gjorts i kampen mot hungern, som är en form av felnäring, så återstår det fortfarande väldigt mycket att göra.

”FAO menar att ambitionen bör vara en värld helt utan hunger och felnäring”, förklarade han.

FAO-rapporten ”Livsmedelssystem för förbättrad nutrition” (SOFA 2013) konstaterar att trots att hela 870 miljoner människor led av hunger i världen 2010-2012, så är det ytterligare flera miljarder människor vars hälsa, välbefinnande och liv påverkas negativt av att de är felnärda.

Enligt SOFA 2013 lider 2 miljarder människor av brist på ett eller flera mikronäringsämnen, samtidigt som 1,4 miljarder människor är överviktiga, varav 500 miljoner är feta. Bland barn under fem år är 26 procent drabbade av en hämmad fysisk tillväxt (stunting) och 31 procent lider av A-vitaminbrist. 

Oacceptabelt 

För världsekonomin är kostnaderna för felnäringen ”oacceptabelt höga”, räknat i minskad produktivitet och ökade sjukvårdskostnader. Kostnaderna motsvarar så mycket som 5 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP) i världen, eller 3,5 biljoner dollar, vilket motsvarar 500 dollar per person. Det är nästan lika mycket som hela Tysklands årliga BNP, som är Europas största ekonomi.  

Undernäring av barn och mödrar fortsätter att försämra både livskvalité och livslängd för miljontals människor, samtidigt orsakar fetma en rad hälsoproblem, såsom hjärtsjukdomar och diabetes, för ett mycket stort antal människor.  

Enligt SOFA 2013 måste felnäring bekämpas genom att utgå ifrån livsmedel- och jordbrukssystem som skapar sund kost och god nutrition. Rapporten menar att hur vi odlar, föder upp, processerar, transporterar och distribuerar livsmedel påverkar vad vi äter. Dessutom framhåller rapporten att förbättrade livsmedelssystem kan göra maten mer prisvärd, varierad och näringsriktig.  

Specifika rekommendationer för åtgärder inkluderar att:

  • Tillämpa jordbrukspolicyer som möjliggör investeringar och forskning för att öka produktiviteten. Detta gäller inte endast för stapelgrödor såsom majs och vete, utan även baljväxter, kött, mjölk och frukt, vilka alla är rika på näringsämnen.
  • Minska matsvinnet, som för närvarande uppgår till en tredjedel av de livsmedel som produceras för konsumtion varje år. Det skulle kunna bidra till att göra maten mer tillgänglig och prisvärd samt minska påfrestningarna på mark och andra naturresurser. 
  • Förbättra det näringsmässiga innehållet i produktionskedjan och öka tillgången till mer varierade livsmedel. Välorganiserade livsmedelssystem är nyckeln till en mer varierad och hälsosam kost. 
  • Underlätta för konsumenter att göra hälsosamma kostval med gott näringsinnehåll genom utbildning, information och andra åtgärder.
  • Förbättra den näringsmässiga kvalitén genom berikning och nyttigare sammansättning av livsmedel.
  • Bättre anpassa livsmedelssystem efter mödrar och småbarns behov. Under den första perioden på 1000 dagar efter befruktningsögonblicket kan felnäring resultera i bestående skador för kvinnors hälsa samt leda till livslånga skador och hämma den kognitiva förmågan hos barn. 

Fokus på kvinnors roll och samarbete

Rapporten menar att genom att ge kvinnor större kontroll över resurser och inkomster så gynnas både deras och barnens hälsa. Policyer, åtgärder och investeringar i arbetsbesparande odlingsmetoder och infrastruktur på landsbygden kan, liksom sociala skyddsnät och tjänster, leda till förbättrad hälsa och nutrition för kvinnor, spädbarn och småbarn. 

Framgångsrika projekt för en förbättrad nutrition omfattar till exempel ökad produktion, marknadsföring och konsumtion av lokala grönsaker och baljväxter i östra Afrika samt främjande av trädgårdsodling i västra Afrika. I några asiatiska länder har användandet av jordbrukssystem som omfattar både grönsaks- och animalieproduktion tillsammans med andra inkomstbringande aktiviteter uppmuntrats. Även förädling av stapelgrödor för att förhöja innehållet av mikronäringsämnen har visat sig framgångsrikt.  

Enligt SOFA innebär det en utmaning att skapa livsmedelssystem som främjar god nutrition. Det krävs en stark politisk vilja samt ledarskap på högsta nivå och samordnade strategier tillsammans med andra sektorer inom hälsa och utbildning.  

”Ett stort antal aktörer och institutioner från olika sektorer måste samarbeta för att på ett effektivt sätt minska undernäring, brist på mikronäringsämnen, övervikt och fetma”, enligt rapporten.  

Högsta prioritet är att skapa riktlinjer inom livsmedelssystemen som kan leda till sunda kostval och en god nutrition samt främja samarbete mellan de olika aktörer som finns, tillägger rapporten.

 

Ytterligare information

En varierad kost är viktigt för en god nutrition. Foto: ©FAO/ Christena Downsett

 
   
last updated:  Monday, June 10, 2013