Nyheter

OECD-FAO spår minskad tillväxt för jordbruksproduktionen i världen 7 June 2013 Utvecklingsländernas marknadskraft ökar - fokus på Kina. Enligt en ny rapport från OECD och FAO förväntas jordbruksproduktionen i världen öka med 1,5 procent per år under de kommande tio åren, vilket kan jämföras med en årlig tillväxt på 2,1 procent mellan år 2003 och 2012. [more]


FAO- Prioritera kampen mot felnäring 4 June 2013 Oacceptabelt höga kostnader för felnäringen i världen. FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva pekar på de enorma sociala och ekonomiska kostnaderna som felnäring, det vill säga en felaktig sammansatt kost, innebär och efterfrågar därför målmedvetna ansträngningar för att bekämpa felnäring och hunger i världen. [more]
Explosionsartad ökning av maneter hotar fiskbestånd 30 May 2013 Överfiske i kombination med kraftig ökning av maneter leder till ond cirkel. Enligt en ny FAO-rapport kan en av orsakerna till minskande fiskbestånd i Medelhavet och Svarta havet vara den kraftiga ökningen av maneter. [more]
Kassava – en gröda med framtiden för sig 28 May 2013 FAO förordar hållbara odlingsmetoder som svar på en ökad efterfrågan. Save and Grow ( bevara och odla ) är miljövänliga odlingsmetoder som initierats av FAO. Odlingsmetoderna kan på ett hållbart sätt öka avkastningen på kassava med upp till 400 procent och samtidigt bidra till att förändra synen på denna stapelföda från att vara basvara för fattiga människor till en gröda för alla på 2000-talet. [more]
Samarbete inleds mellan Slow Food och FAO 15 May 2013 Treårigt avtal för att främja småskaligt lantbruk och biologisk mångfald undertecknat. FAO och den internationella organisationen Slow Food har beslutat att inleda ett samarbete för att förbättra levnadsvillkoren för småskaliga lantbrukare och andra som arbetar på landsbygden. [more]
Skogens resurser, inklusive insekter, avgörande i kampen mot hunger 14 May 2013 Ny studie om insekters betydelse för livsmedels- och foderkonsumtion. Skogar, träd på lantbruk och trädjordbruk är avgörande i kampen mot hunger och bör på ett bättre sätt integreras i en tryggad livsmedelsförsörjning samt i policyer som rör markanvändning. Detta sa FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva vid öppnandet av den Internationella konferensen om skog för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition som hålls i Rom mellan 13-15 maj. [more]
God spannmålsproduktion förväntas under 2013 10 May 2013 FAO:s matprisindex uppåt för andra månaden i rad. FAO:s matprisindex steg med en procent, eller två punkter, under april. Precis som i mars drevs indexet nästan uteslutande av en kraftig ökning på priset för mejeriprodukter. Samtidigt ökade köttpriset marginellt medan andra livsmedelspriser sjönk [more]

Fler nyheter - till nyhetsarkivet

last updated:  Wednesday, May 22, 2013