FAO.org

Home > Country_collector > FAO in Mongolia > News
FAO in Mongolia

News

04 May 2018
Under the project Support to Employment Creation in Mongolia: Component 2: Piloting quality private sector work in selected livestock and vegetable value chains (SECIM: C2 GCP /MON/014/EC), an European Union supported four year programme with the Ministry of Food, Agriculture and Light Industry (MOFALI), UNFAO has been requested to provide...
19 April 2018
“Үндэсний хүнсний аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд газар, загас, ойн нөөцийн эдэлбэрийн хариуцлагатай засаглалын сайн дурын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх нь” сэдэвт үндэсний дөрөв дэх удаагийн семинар өчигдөр болов. Энэхүү үндэсний семинарыг НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага, ХХААХҮЯ, “Хүн төвтэй байгаль хамгаалал” төрийн бус байгууллага хамтран зохион байгуулсан юм. Үндэсний семинарт холбогдох...
13 April 2018
To increase the effectiveness of control measures to stop the spread of outbreaks of a highly contagious animal disease, at the official request of the Government of Mongolia, FAO Mongolia under the SFER/GLO/005/MUL project provided 1.0 ton of a multi-component disinfectant Hi-Cop to the Department of Veterinary and Animal Breeding...
03 April 2018
Ой бүхий аймгуудын биологийн олон янз байдлын хамгаалал,  ойн тогтвортой менежмент, нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх төсөл  НҮБ-ын ХХААБ-аас хэрэгжүүлж байгаа “Ой бүхий аймгуудын биологийн олон янз байдлын хамгаалал, ойн тогтвортой менежмент, нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх төсөл”-д өнөөдрийн байдлаар зорилтот таван аймгийн 101 нөхөрлөл хамрагдаж байгаа билээ. Тус төсөл сонгож авсан зарим нөхөрлөлүүдэд...
02 April 2018
The Ministry of Environment and Tourism of Mongolia, with the support of UN-REDD Mongolia National Programme recently submitted to the United Nations Framework Convention on Climate Change its Forest Reference Level (FRL).  The UNFCCC is the global authority for countries to report on progress towards climate change and the forests...
1 2 3 4 5