E - Dato externo    I - Estimación de AQUASTAT    K - Dato agregado    L - Dato modelado
Haga click para ver detalles
Oprima celdas verdes para ver metadatos
COM. Comoras
1958-19621963-19671968-19721973-19771978-19821983-19871988-19921993-19971998-20022003-20072008-20122013-2017
4100. Superficie total del país (excl. aguas costeras) (1000 ha)186.1E(1962)186.1E(1967)186.1E(1972)186.1E(1977)186.1E(1982)186.1E(1987)186.1E(1992)186.1E(1997)186.1E(2002)186.1E(2007)186.1E(2012)186.1E(2016)
4101. Superficie arable (1000 ha)65E(1962)65E(1967)65E(1972)65E(1977)65E(1982)65E(1987)65E(1992)65E(1997)65E(2002)65E(2007)65E(2012)65E(2016)
4102. Superifice de Cultivos permanentes (1000 ha)15E(1962)15E(1967)15E(1972)15E(1977)20E(1982)33E(1987)35E(1992)46E(1997)55E(2002)53E(2007)53E(2012)53E(2016)
4103. Superficie cultivada (superficie arable + cultivos permanentes) (1000 ha)80E(1962)80E(1967)80E(1972)80E(1977)85E(1982)98E(1987)100E(1992)111E(1997)120E(2002)118E(2007)118E(2012)118E(2016)
4470. % de la superficie total del país cultivada (%)42.99E(1962)42.99E(1967)42.99E(1972)42.99E(1977)45.67E(1982)52.66E(1987)53.73E(1992)59.65E(1997)64.48E(2002)63.41E(2007)63.41E(2012)63.41E(2016)
4104. Población total (1000 hab)197.2E(1962)215.9E(1967)239.2E(1972)275.9E(1977)326.9E(1982)376.7E(1987)436.4E(1992)502E(1997)569.5E(2002)641.6E(2007)723.9E(2012)813.9E(2017)
4105. Población rural (1000 hab)169.2E(1962)176.1E(1967)190.6E(1972)214.2E(1977)246.4E(1982)275.6E(1987)313.2E(1992)363.9E(1997)413.9E(2002)465.4E(2007)522.8E(2012)584E(2017)
4106. Población urbana (1000 hab)27.96E(1962)39.81E(1967)48.63E(1972)61.7E(1977)80.48E(1982)101.1E(1987)123.2E(1992)138.1E(1997)155.6E(2002)176.2E(2007)201.1E(2012)229.9E(2017)
4107. Densidad de población (hab/km2)106E(1962)116E(1967)128.5E(1972)148.3E(1977)175.7E(1982)202.4E(1987)234.5E(1992)269.7E(1997)306E(2002)344.8E(2007)389E(2012)437.3E(2017)
4151. Precipitación media anual en profundidad a largo plazo (mm/año)900E(1962)900E(1967)900E(1972)900E(1977)900E(1982)900E(1987)900E(1992)900E(1997)900E(2002)900E(2007)900E(2012)900E(2017)
4150. Precipitación media anual en volumen a largo plazo (10^9 m3/año)1.675E(1962)1.675E(1967)1.675E(1972)1.675E(1977)1.675E(1982)1.675E(1987)1.675E(1992)1.675E(1997)1.675E(2002)1.675E(2007)1.675E(2012)1.675E(2017)
4472. Índice nacional de precipitación (NRI) (mm/año) 2 124E(1966)2 340E(1971) 2 484E(1978) 2 664E(1990)2 412E(1994)2 304E(1999)