Mecanismo para Bosques y Fincas
FAO - Departamento Forestal
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma
Italia

Contactos

Mr Jeff Campbell, Manager, (Jeffrey.Campbell@fao.org)
Mr Jhony Zapata, Facilitador (Jhony.ZapataAndia@fao.org)
Ms Sophie Grouwels, Facilitador (Sophie.Grouwels@fao.org)
Ms Marguerite France-Lanord, Comunicación (Marguerite.FranceLanord@fao.org)
Ms Zoraya Gonzales, Asistente de programa (Zoraya.Gonzales@fao.org)
Ms Ulrika Haggmark, Asistente de programa (Ulrika.Haggmark@fao.org)

IIED

Mr Duncan Macqueen, Programme Coordination (Duncan.macqueen@iied.org)
Mr James Mayers, Programme Coordination (James.mayers@iied.org)
Ms Grazia Piras, Monitoring & Evaluation (grazia.piras@iied.org)
Ms Lucile Robinson, Communication (Lucile.robinson@iied.org)

IUCN

Mr Chris Buss, Programme Coordination (Chris.Buss@iucn.org)
Ms Pauline Buffle, Facilitador (Pauline.Buffle@iucn.org)

última actualización:  lunes 30 de septiembre de 2013