FAO.org

Home > Country_collector > FAO in Tanzania > News
FAO in Tanzania

News

01 April 2019
By Fred Kafeero* The importance of forests cannot be overstated since all life on earth, therefore our survival, depends on them. They provide livelihoods for humans; are important habitats for animals they protect watersheds; prevent soil erosion; and help mitigate the negative impacts of climate change. However, despite all this significance, forests...
01 April 2019
Na Fred Kafeero * Misitu ni muhimu sana kwani maisha yote juu ya dunia, ikijumuisha uhai wetu, yanaitegemea. Inatoa vipato kwa wanadamu, ni sehemu ya makazi kwa wanyama, inalinda vyanzo vya maji; inazuia mmomonyoko wa udongo; na inasaidia kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Hata hivyo, pamoja na umuhimu huu...
01 April 2019
Mwaka 2012 Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa ulitangaza Machi 21 kila mwaka kuwa Siku ya Kimataifa ya Misitu. Dunia huadhimisha siku hii kwa kukuza uelewa wa umuhimu wa aina zote za misitu na kukabiliana na baadhi ya changamoto kubwa tulizo nazo kwa sasa, kama vile mabadiliko ya tabia nchi,...
21 March 2019
In 2012 the United Nations General Assembly proclaimed 21 March as the International Day of Forests. The world observes this day by raising awareness on the importance of all types of forests addressing some of the biggest challenges we face today, such as climate change, eliminating hunger, alleviating poverty and...
22 February 2019
The Government of Tanzania and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) have reiterated their commitment for a stronger partnership to improve the agriculture sector in the country. Longtime partnership Speaking in Dar es Salaam on February 22 during a courtesy call to the Minister of Agriculture, Japhet Hasunga,...