FAO in Turkey

FAO-Türkiye Ortaklık Programı ikinci dönemi Türkiye ve Özbekistan’ın proje belgelerini imzalamasıyla başladı

Fotoğraf:©FAO/Sanobar Khudaybergenova
20/12/2019

Ankara, TürkiyeFAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı’nın (FTPP) yeni dönemi, FAO ile Özbekistan’ın proje belgelerini imzaladığı törenle ivme kazandı.

2006 yılında oluşturulan program, ulusal ve çok ülkeli projelerle Orta Asya ve Kafkas ülkelerinde gıda güvenliğinin ve kırsal kalkınmanın sağlanmasını amaçlıyor. Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar FAO’ya 20 milyon ABD Doları fon sağladı.

Bu çerçevede, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ile Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev’in imzaladığı anlaşmalar iki ülke arasında balıkçılık, gıda kaybı ve israfının önlenmesi ve buğday pas hastalığı ile mücadele konularında iş birliğini bir adım daha ileriye taşıyacak.

Program çerçevesinde yürütülecek balıkçılık projesi ile sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ile doğal kaynakların etkin kullanımı, yönetimi ve korunmasını sağlamaya yönelik bölgesel kapasiteleri arttırmayı amaçlıyor. 1 milyon ABD Dolarlık bütçeye sahip projenin üç yıl sürmesi öngörülüyor.

Bir diğer proje, hem ulusal düzeyde hem de bölgesel düzeyde gıda kayıp ve israfının azaltılmasını amaçlıyor. Üretim ve perakende aşamasında gıda kaybını azaltmayı, tüketicilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarıyla tüketim aşamasında ortaya çıkan israfı azaltmayı hedefleyen 1,5 milyon ABD Doları bütçeli projenin 3 yıl sürmesi planlanıyor.

İmzalanan üçüncü proje ise Orta Asya ve Kafkaslarda buğday pas hastalığının yönetimi ve dayanıklı türlerin geliştirilmesi için ulusal kapasitelerin güçlendirilmesi ve bölgesel iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor. Böylece buğday üretiminde bir yandan verimliliğin arttırılması diğer yandan da ortaya çıkabilecek hastalıklara karşı dayanıklılığın artırılması hedeflenen proje çerçevesindeki çalışmaların 1,1 milyon dolar bütçe ile beş yıl sürmesi planlanıyor.

Son olarak program çerçevesinde, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Gıda Güvenliği Koordinasyon Merkezi’nin (EiT-GGKM) proje bazlı bir kuruluştan EİT bünyesinde sürdürülebilir bir kuruluşa dönüşmesine yönelik bir projenin de ilk adımı atıldı. Böylece, 2012 yılından beri faaliyetlerini Ankara’dan sürdürmekte olan Gıda Güvenliği Koordinasyon Merkezi’nin, EİT üye ülkelerine gıda güvenliği alanında ihtiyaç duydukları bilgi ve rehberliği sunabilecek bir yapı haline gelmesi amaçlanıyor.

 

FAO ve Türkiye tarım ve gıda alanında ortaklıklarını yeniledi  

Dünya Gıda Günü 2019 çerçevesinde İstanbul’da bir araya gelen FAO ve Türkiye, gerçekleştirdikleri proje imza töreni ile ortaklıklarını bir kez daha ortaya koydu. FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dört yeni projenin finansman anlaşmasını imzaladı.

İmzalanan projeler, Orta Asya’da sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yönetimine yönelik kapasitelerin geliştirilmesi, Orta Asya ülkeleri, Azerbaycan ve Türkiye’de gıda kayıp ve israfının azaltılması, Orta Asya ve Kafkaslarda buğday pas hastalığının yönetimi ve dayanıklı türlerin geliştirilmesi için ulusal kapasitelerin güçlendirilmesi ve bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Gıda Güvenliği Koordinasyon Merkezi’nin güçlendirilmesi konularına odaklanıyor.

 

 

 

Editör için notlar

FAO-Türkiye Tarım ve Gıda Ortaklık Programı (FTPP)

2006 yılında oluşturulan program, ulusal ve çok ülkeli projelerle Orta Asya ve Kafkas ülkelerinde gıda güvenliğinin ve kırsal kalkınmanın sağlanmasını amaçlıyor. Gıda güvenliği, gıda güvenilirliği, kırsal kalkınma, doğal kaynakların yönetimi, hayvansal ve bitkisel genetik kaynakları gibi alanlarda ülkelere destek sağlayan Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti bu güne kadar FAO’ya 20 milyon ABD Doları fon sağladı.

Programın ikinci döneminin lansmanı 2017 yılında gerçekleştirildi. Bu çerçevede geliştirilen projelerden dördü Ekim-Kasım 2019’da Türkiye ve Özbekistan tarafından imzalanarak start aldı. Söz konusu projeler yalnızca Türkiye ve Özbekistan’ı değil, bölgenin diğer ülkelerini de kapsıyor. Projelerin, diğer ülkeler tarafından imzalanması süreci devam ediyor.

 

Ekonomik İşbirliği Örgütü Gıda Güvenliği Koordinasyon Merkezi (EiT-GGKM)

EiT-GGKM, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Gıda Güvenliği Programının uygulanmasından sorumlu bir bölgesel koordinasyon merkezidir. 2012 yılında Ankara’da kurulan merkezin ana amacı, EİT üye ülkeleri arasında gıda güvenliği alanında iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.

 

 

BAĞLANTILAR:

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Gıda Güvenliği Koordinasyon Merkezi (EiT-GGKM)  

FAO-Türkiye Ortaklık Programı

 

 

                       

 

İLETİŞİM:

AYLİN ALPAGUT

İLETİŞİM SORUMLUSU

[email protected]