FAO in Turkey

Ayaş Entegre Arazi Kullanım Planlaması konusunda örnek olacak

Fotoğraf: ©FAO
15/01/2021

Ankara- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğü teknik iş birliği projesi “İklim Esnekliği ile Ekosistem Yönetimini Geliştirerek Gıda Güvenliğine Yönelik Entegre Arazi Kullanım Planlaması (ILUP)” kapsamında pilot bölge olan Ayaş özelinde planlama önceliklerinin belirlenmesi için 13-14 Ocak 2021 tarihlerinde iki gün süren bir danışma toplantısı düzenlendi.

 

Toplantı, FAO Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık’ın konuşması ile başladı. Selışık konuşmasında; insanlığın, gıda güvenliğinden barınmaya ve diğer kültürel ihtiyaçlara kadar farklılık gösteren çok sayıda toplumsal talebe cevap vermek için arazileri kullandığını ve Türkiye’de de tüm dünyada olduğu gibi verimli tarım topraklarının kentleşme ve sanayi baskısı altında olduğunu iletti. Bu çerçevede, gelen taleplerin doğru karşılanması için önemli çalışmalar yürüten ve verimli tarım arazilerinin koruma-kullanma dengesi içinde planlı kullanımını hedefleyen Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile bu teknik projenin geliştirildiğini vurguladı. Bu proje ile arazi kullanım planlamasının, hem sosyal ve ekonomik etkilerin göz önüne alınarak yapılmasını, hem de tarım arazileri basta olmak üzere genel arazi kullanım planlaması için entegre bir yaklaşım geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

 

Selışık, ayrıca Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile çalışarak Türkiye için entegre bir arazi kullanım planlaması yaklaşımı geliştirilerek ilgili bilgi altyapısının maliyet-etkin bir şekilde oluşturulmasını ve paylaşımının güçlendirilmesinin amaçlandığını, pilot alan olarak belirlenen Ayaş’ta örnekleme çalışmalarının yapılarak sosyal ve ekonomik analizlerin tamamlandığını iletti.

 

 

Açılış Konuşmaları Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü ile devam etti. Özlü konuşmasında şöyle dedi: “Tarımsal üretim yapılabilen toprakların sınırlı olması ve diğer sektörlerin bu araziler üzerindeki kullanım talepleri artarak devam ediyor. Bizim de bu toprağın korunmasına ihtiyacımız her geçen gün artıyor. Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalardan biri olan bu proje ile oluşturulacak olan arazi kullanım planları, planlama yapmak isteyen kurumlara altlık sağlayacak. Bu planlarla tarım arazileri korunmuş olacak, potansiyeline uygun kullanılacak. Böylece her sektörün kullanım talebi için alternatif alanlar oluşturmasını sağlayacak. Gıda güvenliğinin geliştirilmesi ve kırsal kalkınmaya destek olunabilmesi adına ülkenin her noktasına yaymak için bir metodoloji belirlenmesine ihtiyaç var.”

 

Özlü konuşmasına şöyle devam etti: “Ayaş ilçesinde daha kapsayıcı ve katılımcı bir doğal kaynak yönetimi politikası geliştirilerek süründürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının yanı sıra biyoçesitliliği korumaya ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik strateji barındıran bir entegre arazi kullanım planlanın metodolojik çerçevesini geliştirmek ve uygulamasını temin etmek, veri toplama, analiz ve üretim konularında kapasite geliştirilmesi ile çiftçinin, aile çiftçilerinin ve kadın çiftçinin katılımının sağlanmasını hedefliyoruz.”

 

Danışma toplantısı iki gün boyunca çok yoğun bir katılım ile interaktif olarak devam etti. FAO uluslararası uzmanları ve paydaşlar tarafından Arazi Kullanım Uyuşmazlıkları ve Entegre Arazi Kullanım Planlaması için yönetim yapısı konularında sunumlar verildi. Ayrıca, Gökçeada ve Tekirdağ gibi noktalarda daha önce uygulanan optimum arazi kullanımı ile ilgili olarak hazırlanan ve uygulanan projeler paylaşılarak, proje uygulanan alanların mevcut durumları üzerinde duruldu. Pilot bölge olan Ayaş özelinde bölge tarımının geleceğine ışık tutan kadın çiftçi eğitim çalışmaları hakkında bilgi verildi.

 

Çalıştay süresince arazi kullanım planlama kriterleri ile arazi kullanım taleplerindeki uyuşmazlıklar üzerinde durularak, sürdürülebilir ve etkin bir arazi kullanım planının hazırlanmasında dikkate alınması gereken temel göstergelerin belirlenmesi için tüm paydaşların görüşleri alınmıştır.

 

 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:

ŞAFAK AKSÖYEK TOROS

İLETİŞİM SORUMLUSU

[email protected]  

+90 312 307 95 23 

 

Gazeteciler ve editörler için:

Fotoğraf, ses dosyası, video görüntü ve b-roll için buradan iletişime geçebilirsiniz: (+39) 06 570 53625 ya da [email protected].

Çevrimiçi araçlar:
Fotoğraflar için FAO’nun Flickr hesabı
FAO’nun çevrimiçi haber odası
FAO basın bültenleri için RSS bildirimi 
Twitter’da @FAOnews ve @faoturkiye

FAO Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi | 20 Kalman Imre street, Budapest, Hungary | (+36) 1 461 2000 | www.fao.org/europe