FAO in Viet Nam

Cuộc thi ảnh, tranh cổ động và video về an toàn thực phẩm khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

22/04/2020

Bangkok, Thái Lan. Văn phòng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (RAP) của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) đang tiếp nhận ảnh, tranh cổ động và video dự thi.

Thể lệ cuộc thi

Bạn còn trẻ không? Bạn có ý tưởng mới mẻ nào về an toàn thực phẩm không? Đừng bỏ qua cơ hội để mọi người nghe được ý tưởng của bạn trong các tác phẩm thể hiện năng khiếu nghệ thuật của bạn. FAORAP đang phát động cuộc thi ảnh, tranh cổ động và video để tìm hiểu suy nghị của thế hệ trẻ về an toàn thực phẩm. Chúng ta hãy chung tay xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm trong khu vực !

Thí sinh tham dự cuộc thi phải là người mang quốc tịch hoặc hiện đang sinh sống tại một quốc gia thuộc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, từ 30 tuổi trở xuống. Bạn có thể vào trang http://www.fao.org/asiapacific/countries/en để xem mình có thuộc quốc gia đủ điều kiện tham gia không.

Tìm hiểu thể lệ của cuộc thi tại http://www.fao.org/3/ca8674en/ca8674en.pdf và nộp bài dự thi theo mẫu trực tuyến tại: http://tiny.cc/FAO_be_young.

Để biết thêm thông tin, xin liện hệ: Masami Takeuchi, Cán bộ an toàn thực phẩm, Isabella Apruzzese, Chuyên gia tư vấn an toàn thực phẩm, [email protected]