FAO in Viet Nam

Khóa học trực tuyến mở về phỏng vấn cá nhân có hỗ trợ của máy tính (CAPI)

15/06/2020

Khóa học trực tuyến mở của ADB/FAO-RAP (MOOC) về Phỏng vấn cá nhân có hỗ trợ của máy tính (CAPI), trong đó sử dụng ứng dụng CSPro Android hoặc Survey Solutions

Khóa học trực tuyến mở của ADB/FAO-RAP (MOOC) về Phỏng vấn có hỗ trợ của máy tính (CAPI), trong đó sử dụng ứng dụng CSPro Android hoặc phần mềm Survey Solutions (Giải pháp khảo sát) bắt đầu từ tuần này (đăng ký tự do cho tới đầu tháng 7), và có thể sử dụng cho khảo sát qua điện thoại trong giai đoạn xảy ra COVID-19. Trên thực tế, dự án tự nghiên cứu này đã số hóa phiếu khảo sát đánh giá COVID-19 của Ngân hàng thế giới,  bao gồm cả FIES và các module về tiêu thụ thực phẩm.

Nếu bạn quan tâm và muốn tham gia khóa học miễn phí này, xin vui lòng đăng ký tại https://adbx.online.

• Sau khi truy cập trang này, chọn “Register” (Đăng ký) để tạo một tài khoản mới hoặc chọn “Sign in” (Đăng nhập) nếu bạn đã có tài khoản từ vòng trước (xem ảnh chụp màn hình).
• Sau khi đăng nhập, chọn tên khóa học mà bạn muốn tham gia (CSPro, hoặc Survey Solutions – phiên bản ngày 15/6), và chọn “Enroll” (Ghi danh) để bắt đầu khóa học.

Thông tin tóm tắt về khóa học:

• Đây là khóa học miễn phí, đầy sáng tạo trong 6 tuần. Qua khóa học này, bạn sẽ được học cách xây dựng và số hóa phiếu khảo sát và quản lý việc thu thập số liệu, xử lý số liệu và lập bảng  biểu thông qua ứng dụng CSPro của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ hoặc phần mềm Survey Solutions của Ngân hàng thế giới.
• Khóa tập huấn sẽ gồm bài giảng qua video (có phụ đề), module có tương tác và có phần bổ túc cho học viên.
• Chương trình tập huấn kéo dài 3-5 giờ/tuần, học viên tự đặt thời gian và tốc độ học cho bản thân, và tăng tốc nếu muốn. Giáo viên và trợ giảng cộng đồng sẽ hỗ trợ học viên.
• Những học viên đạt điểm từ 75% trở lên sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học. Dự án tự nghiên cứu này số hóa phiếu điều tra đánh giá COVID-19 của Ngân hàng thế giới. Việc ứng dụng phương pháp này cho phỏng vấn qua điện thoại cũng tương đối đơn giản.