FAO in Viet Nam

Asia-Pacific Fishery Commission technical webinar series 2021

25/01/2021

Chuỗi hội thảo kỹ thuật trực tuyến năm 2021 của Ủy ban Nghề cá Châu Á-Thái Bình Dương   Ủy ban Nghề cá Châu Á-Thái Bình Dương (APFIC) có sứ mệnh hỗ trợ nâng cao hiểu biết, nhận thức và hợp tác trong các vấn đề về nghề cá ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, và là Diễn đàn Tham vấn Khu vực, phối hợp với các tổ chức, cơ chế hợp tác khác, cũng như các nước thành viên.

APFIC cung cấp tư vấn, điều phối các hoạt động và là trung gian chia sẻ thông tin nhằm tăng cường tri thức về nghề cá và nuôi trồng thủy sản tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương nhằm hỗ trợ cho quá trình đưa ra quyết định của các bên.  

Thông qua hợp tác với INFOFISH, Ban Thư ký APFIC đã xây dựng một chuỗi các hội thảo kỹ thuật trực tuyến dựa trên chương trình công tác và những ưu tiên của APFIC, nhằm thay thế cho Diễn đàn Tham vấn Khu vực được tổ chức theo hình thức trực tiếp theo thông lệ trước đây, vốn không thể tổ chức được trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Đại biểu từ các nước thành viên APFIC, các tổ chức nghề cá khu vực, các tổ chức phi chính phủ (NGO), tổ chức xã hội dân sự (CSO), và khu vực tư nhân quan tâm tới lĩnh vực nghề cá và nuôi trồng thủy sản trong khu vực có đăng ký trước đều có thể tham dự các hội thảo trực tuyến nói trên.   Hình thức chính của các hội thảo sẽ là các bài trình bày kỹ thuật, nhưng cũng sẽ có các phiên hỏi đáp và thảo luận bàn tròn với khách mời đến từ các tổ chức khu vực và các nước thành viên.  

http://infofish.org/APFIC/index.php/inland-fisheries-connectivity-irrigation-and-water-management

Hội thảo đầu tiên được dự kiến khai mạc vào ngày 28 tháng 1 năm 2021 lúc 14h00 giờ Bangkok (UTC +7). Tất cả các đại biểu có quan tâm có thể đăng ký tham dự hội thảo này cũng như các hội thảo trực tuyến khác tại đường dẫn: http://infofish.org/APFIC/index.php/