FAO in Viet Nam

Hội thảo bàn tròn khu vực về Hỗ trợ và Tăng cường Cam kết: Tìm hiểu về những công cụ trong Báo cáo Dinh dưỡng Toàn cầu

28/01/2021

Hội thảo bàn tròn khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về "Hỗ trợ và Tăng cường Cam kết: Tìm hiểu về những công cụ trong Báo cáo Dinh dưỡng Toàn cầu" sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom vào ngày 17 tháng 2 năm 2020 trong thời gian từ 15h00 tới 17h00 (giờ Việt Nam).

Hội thảo này do Báo cáo Dinh dưỡng Toàn cầu (GNR) và SUN Movement đồng tổ chức, sẽ giới thiệu về giá trị và tính hữu ích của Hồ sơ Dinh dưỡng Quốc gia và công cụ theo dõi các cam kết Dinh dưỡng để Tăng trưởng (N4G), đồng thời giúp các quốc gia có cơ hội chủ động tham gia thảo luận để hiểu hơn về nhu cầu số liệu trong quá trình xây dựng cam kết N4G.

Với sự tham dự của rất nhiều đại biểu có quan tâm từ nhiều khu vực trên thế giới, Hội thảo này sẽ:

(i) giới thiệu về các công cụ được làm mới của GNR, tìm hiểu về tính năng, giá trị và khả năng bổ sung lẫn nhau của các công cụ này;

(ii) chủ động giới thiệu về GNR như một nguồn dữ liệu và bằng chứng hiện có rất giá trị về hiện trạng dinh dưỡng trên toàn cầu, cũng như là tổ chức đi đầu trong xây dựng Khung Trách nhiệm Giải trình về Dinh dưỡng (NAF);

(iii) tạo cơ hội cho các quốc gia chủ động tham gia thảo luận để hiểu rõ hơn về nhu cầu số liệu trong quá trình xây dựng cam kết N4G của mình, chia sẻ thêm nhiều thông tin với các bên liên quan về cách thức đưa ra các cam kết SMART; và

(iv) hỗ trợ cho SUN Movement trong việc huy động các nước và tạo đà chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh N4G 2021 tại Tokyo.