FAO in Viet Nam

Hội thảo "Đổi mới số để ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi các hệ thống thực phẩm"

26/02/2021

Nhu cầu đối với thực phẩm và tài nguyên trên toàn thế giới được dự báo sẽ tăng mạnh nhằm đáp ứng đủ nhu cầu do dân số thế giới ngày càng tăng. Các hệ thống thực phẩm hiện nay chưa bền vững do việc sử dụng ngày càng nhiều tài nguyên, cũng như tác động của các hệ thống thực phẩm đối với khí hậu và môi trường như suy thoái đất, mất đa dạng sinh học và phát thải khí nhà kính.  

Thế giới phải "xây dựng lại tốt đẹp hơn" sau đại dịch COVID-19, bao gồm cả việc xây dựng các hệ thống thực phẩm có khả năng chống chịu khí hậu tốt hơn. Việc chuyển đổi các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm là điều cần thiết nhằm thực hiện Thỏa thuận Paris và đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Đổi mới sáng tạo có thể giúp chuyển đổi các hệ thống thực phẩm và đưa ra những giải pháp cho tình trạng khẩn cấp về khí hậu hiện nay thông qua việc tăng năng suất lương thực bền vững, tăng cường khả năng chống chịu đối với biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên.

Đổi mới sáng tạo chính là động lực then chốt để giúp thế giới không còn nạn đói và suy dinh dưỡng, cũng như có tiềm năng rất lớn để tăng cường khả năng tiếp cận nước sạch, năng lượng và thực phẩm, đồng thời cung cấp cho con người những tri thức và công cụ cần thiết.   Mục đích của sự kiện này là cho thấy tầm quan trọng của đổi mới công nghệ trong nông nghiệp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực và thúc đẩy phát triển nông thôn.

Tại sự kiện lần này, các diễn giả đã chia sẻ ví dụ thực tế về những giải pháp đổi mới nhằm bảo vệ các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm trước những tác động của biến đổi khí hậu.