FAO in Viet Nam

Hội thảo Khởi động Chương trình Phát triển Rừng và Trang trại tại Việt Nam

22/08/2014

Hôm nay một hội thảo có tầm quan trọng mấu chốt đã được tổ chức tại Hà Nội nhằm giới thiệu Chương trình Phát triển Rừng và Trang trại với Việt Nam. Mục tiêu hoạt động của Chương trình đối tác toàn cầu quan trọng này là đảm bảo rằng các hiệp hội nông dân sản xuất nhỏ, cộng đồng, và phụ nữ đều góp phần cải thiện sinh kế và tham gia nhiều hơn vào quá trình ra quyết định liên quan đến lĩnh vực phát triển rừng và trang trại.

Với sự hợp tác của Hội Nông dân Việt Nam, hội thảo khởi động được tổ chức trong một ngày với sự tham dự của đại diện rất nhiều nhóm lợi ích liên quan, như các cơ quan trung ương, nông dân làm kinh tế rừng và trang trại, các tổ chức phi chính phủ, xã hội dân sự, các viện nghiên cứu, khu vực doanh nghiệp, và các đối tác quốc tế.

Patrick Durst, Cán bộ Lâm nghiệp Cấp cao của Văn phòng Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của FAO nhấn mạnh rằng “Là một trong những quốc gia đầu tiên xem việc giảm nghèo cho khu vực nông thôn là một trong những mục tiêu chủ chốt cho hoạt động quản lý lâm nghiệp của mình, Việt Nam đã và đang trình diễn một năng lực lãnh đạo rất ấn tượng trong lĩnh vực lâm nghiệp.”, “Hy vọng rằng Chương trình hỗ trợ phát triển rừng và trang trại tại Việt Nam sẽ là mô hình mẫu cho thế giới trong việc sử dụng tài nguyên rừng và ngành lâm nghiệp như một cơ chế chủ đạo giúp giảm nghèo ở nông thôn.”.

Hội thảo giúp xây dựng tầm nhìn, trách nhiệm, và phương thức hoạt động cho Chương trình Phát triển Rừng và Trang trại, chia sẻ quan điểm của chính phủ và các nhóm lợi ích liên quan trong bối cảnh Việt Nam.  Hội thảo cũng ưu tiên thảo luận về các vấn đề chính hiện đang tồn tại ở Việt Nam, và đặt cơ sở cho việc xây dựng một khung hướng dẫn hoạt động cho Chương trình trong ba năm tới.

Chương trình Phát triển Rừng và Lâm nghiệp được khai trương tháng 9/2012. Tháng 1/2013, Chương trình đã triển khai hoạt động tại sáu quốc gia: Guatemala và Nicaragua (châu Mỹ Latinh), Gambia và Liberia (châu Phi), và Nepal và Myanmar (châu Á). Trong nửa đầu năm 2014, Chương trình chọn thêm bốn nước nữa là Bolivia, Kenya, Zambia và Việt Nam tham gia Chương trình, dự kiến triển khai hoạt động vào nửa sau năm 2014.

TS Nguyễn Duy Lương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nói “Tháng 4/2014, Hội Nông dân Việt Nam đã đệ trình bản đề xuất dự án hỗ trợ Chương trình Phát triển Rừng và Trang trại của FAO (FFF), và chúng tôi rất vui mừng khi Việt Nam được chấp thuận và lựa chọn làm một trong các quốc gia đối tác thực hiện chương trình.”

Chương trình Phát triển Rừng và Trang trại là chương trình có nhiều nhà tài trợ, do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) chủ trì, và được giám sát bởi một ban chỉ đạo. Thành phần Ban quản lý chương trình gồm cán bộ của FAO, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế (IIED).

Các mục đích của Chương trình Phát triển Rừng và Trang trại bao trùm bốn phương diện:  thu hút nông dân làm kinh tế rừng tham gia hiệu quả hơn vào đối thoại chính sách; gia tăng khả năng đầu tư vào quản lý rừng và trang trại bền vững cho cộng đồng địa phương và giúp họ hội nhập hiệu quả hơn vào thị trường; tăng cường điều phối liên ngành ở cả cấp quốc gia và cấp địa phương để quản lý rừng và trang trại bền vững;

Thông tin chi tiết hơn có tại: http://www.fao.org/partnerships/forest-farm-facility/en/