FAO in Viet Nam
Ban Thực phẩm và Dinh dưỡng (ESN) của FAO sẽ tổ chức Hội thảo trực...
Hội nghị chuyên đề toàn cầu về Đa dạng sinh học đất (GSOBI21) với chủ...
Ngày 21 tháng 3 hàng năm được chọn là Ngày Quốc tế về Rừng, và...

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNN) đã tổ chức sự kiện điểm lại những thành tựu chính, bài học kinh nghiệm trong giai đoạn...

Ngày hôm nay đã diễn ra một buổi làm việc và trao đổi cấp cao giữa Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Quốc Doanh, Quyền Trưởng Đại diện FAO tại Việt Nam Rana Flowers...

Hà Nội, Viet Nam.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ngày hôm nay đã tổ chức một Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025

Tháng 11...

Cùng tham gia vào Tuần lễ nâng cao nhận thức về phòng chống kháng thuốc, Bộ Y Tế ( BYT) cùng với Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển nông Thôn (Bộ NNPTNT) cùng các đối tác như Tổ Chức Y...

Bangkok, Thái Lan – Ngày hôm nay, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) ra công bố liên quan đến những thông tin sai lệch về tác động của đại dịch COVID-19 đối với vấn đề...

1 2 3 4 5 ... 38