FAO in Viet Nam
Bangkok – The COVID-19 pandemic has caused great disruptions to the agricultural economies of Southeast...
Regional 5-week interactive online training course on SDG indicators 6.4.1 (Change in water use efficiency...
Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, 53 tuổi, nông dân sống cùng gia đình tại một...
Khóa học trực tuyến mở của ADB/FAO-RAP (MOOC) về Phỏng vấn cá nhân có hỗ...

Hà Nội,  Việt Nam - Trung tâm Khẩn cấp Kiểm soát bệnh Động vật xuyên Biên giới (ECTAD) thuộc Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) Việt Nam phối hợp với Cục Chăn nuôi (DLP) và Cục Thú y...

Hội thảo tổng kết dự án OSRO/RAS/604/USA,  chúc mừng những thành công đạt được và tạo cơ sở cho chương trình mới do USAID tài trợ - chương trình Các Nguy cơ Đại dịch Mới nổi 2 (EPT-2) sẽ được...

Hà Nội, Việt Nam.  Đoàn đại biểu cấp bộ của Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị quốc tế cấp cao về dinh dưỡng lần thứ 2 (ICN2) do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc...

Hà Nội, Việt Nam - Cục Chăn Nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Trung tâm Khẩn cấp về các Bệnh Động vật xuyên Biên giới (ECTAD) của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO)...

Hà Nội, Việt Nam. Hệ thống giám sát tài nguyên rừng quốc gia (NFMS) và Mức phát thải tham chiếu (RELs) cho REDD+ (Giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng) là chủ đề chính...

1 ... 29 30 31 32 33 ... 36