FAO in Viet Nam
Bangkok – The COVID-19 pandemic has caused great disruptions to the agricultural economies of Southeast...
Regional 5-week interactive online training course on SDG indicators 6.4.1 (Change in water use efficiency...
Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, 53 tuổi, nông dân sống cùng gia đình tại một...
Khóa học trực tuyến mở của ADB/FAO-RAP (MOOC) về Phỏng vấn cá nhân có hỗ...

Trung tâm Cứu trợ Khẩn cấp Bệnh Động vật Xuyên biên giới (ECTAD) của FAO Việt Nam vừa phối hợp với Cục Chăn nuôi-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Cục CN-Bộ NNPTNT) tổ chức Hội thảo Tư vấn...

Từ ngày 3 đến 14 tháng 9 năm 2014, Trung tâm Cứu trợ Khẩn cấp Bệnh Động vật Xuyên biên giới (ECTAD) của FAO Việt Nam tổ chức hai khóa tập huấn đào tạo giảng viên nòng cốt về bệnh...

Hôm nay một hội thảo có tầm quan trọng mấu chốt đã được tổ chức tại Hà Nội nhằm giới thiệu Chương trình Phát triển Rừng và Trang trại với Việt Nam. Mục tiêu hoạt động của Chương trình đối...

Hà Nội, Việt Nam. Cuộc thi Viết toàn quốc 2014 kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới 16 tháng 10.

Chủ đề:  Vai trò của phụ nữ Việt Nam trong canh tác hộ gia đình

1. Bối cảnh
Nhân kỷ niệm...

Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đã tổ chức Lễ khai trương Dự án FAO/AFD về "Tăng cường xây dựng...