FAO in Viet Nam
Bangkok – The COVID-19 pandemic has caused great disruptions to the agricultural economies of Southeast...
Regional 5-week interactive online training course on SDG indicators 6.4.1 (Change in water use efficiency...
Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, 53 tuổi, nông dân sống cùng gia đình tại một...
Khóa học trực tuyến mở của ADB/FAO-RAP (MOOC) về Phỏng vấn cá nhân có hỗ...

Các Chính phủ Việt Nam, Nam Phi và Hà Lan đồng tổ chức một Hội nghị Tham vấn với sự hỗ trợ từ Diễn đàn Toàn cầu về Nghiên cứu Nông nghiệp (GFAR), FAO, CGIAR/CCAFS, Ngân hàng Phát triển Châu...

The FAO Economics and Policy Innovations for Climate Smart Agriculture (EPIC) Programme and the CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS) together with the Northern mountainous Agriculture and Forestry Science Institute (NOMAFSI) are organizing two days...

The FAO Economics and Policy Innovations for Climate Smart Agriculture (EPIC) Programme and the CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS) together with the Northern mountainous Agriculture and Forestry Science Institute (NOMAFSI) are organizing two days...

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Ban thư ký Công ước Liên hợp quốc về Chống Sa mạc hóa (UNCCD), Công ước Liên hợp quốc về Đa...

Plant Protection Department, Ministry of Agriculture and Rural Development  and Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) organized the closing workshop for GEF funded project on Building capacity to eliminate POPs pesticides stockpiles in Vietnam.

The project’s...