FAO in Viet Nam
Cuốn Thực trạng tài nguyên đất và nước của thế giới dành cho lương thực...
Zoom Webinars Guidelines for Participants This Webinar will be held using the platform Zoom. In case...
  Diễn đàn Địa Không gian sẽ được FAO triển khai để hỗ trợ sáng kiến...
11h00 CEST, thứ năm, ngày 16/7/2020, OECD và FAO sẽ giới thiệu báo cáo đánh giá chung...

Đoàn quan chức cấp cao do Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc dẫn đầu cùng Ông JongHa Bae, Trưởng đại diên FAO tại Việt Nam, và Đại sứ các nước Brazil, Ấn Độ, và...

Viet Nam Administration of Forestry (VNFOREST) in cooperation with RECOFTC-The Center for People and Forest, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF) organized the National Forum on Community Forestry.

Vietnam is joining efforts to prepare for Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) in agriculture. The project “Enhancing NAMA Readiness: building capacity in integrated food and energy systems in Vietnam - UNJP/VIE/054/UNJ” has been officially endorsed by the Government of Vietnam,...

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đồng tổ chức họp phổ biến với cộng đồng ngoại giao tại Hà Nội về cúm gia cầm A (H7N9) nhằm nâng cao nhận...

The Emergency Centre of Transboundary Disease Control (ECTAD) FAO was asked to participate and contribute to the Ministerial level meeting on the H7N9 national preparedness plan. The meeting was chaired by Minister of Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD)...