FAO in Viet Nam
Ngày 21 tháng 3 hàng năm được chọn là Ngày Quốc tế về Rừng, và...
Hà Nội,Việt Nam. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO)...

Để duy trì động lực tăng cường hành trình sáng tạo của FAO và hưởng ứng Ngày Quốc tế về Giảm Thất thoát và Lãng phí Lương thực vào tuần sau, trong tháng này InnoVentures Lab sẽ tổ chức các...

 

Để duy trì động lực tăng cường hành trình sáng tạo của FAO và hưởng ứng Ngày Quốc tế về Giảm Thất thoát và Lãng phí Lương thực vào tuần sau, trong tháng này InnoVentures Lab sẽ tổ chức các...

 

FAO sẽ tổ chức sự kiện “Thành phố xanh được xây dựng lại tốt hơn nhằm hoàn thành các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) – sự kết hợp mới” , nhân kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp...

Buổi lễ kỷ niệm Ngày Liên hợp quốc năm 2020 vì Hợp tác Nam-Nam (SSTC): Vai trò của Hợp tác ba bên Nam-Nam (SSTC) trong quá trình chuyển đổi Hệ thống thực phẩm do dịch COVID-19”, sẽ được tổ chức...

“Tay trong Tay” là sáng kiến trên cơ sở minh chứng, do quốc gia chủ trì và sở hữu được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) khởi xướng nhằm thúc đẩy đổi mới và...

1 2 3 4 5 6 ... 37