FAO in Viet Nam
Diễn đàn toàn cầu về An ninh lương thực và Dinh dưỡng - Tham vấn...
Bangkok, Thái Lan. Văn phòng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (RAP) của Tổ chức...
Hà Nội, Việt Nam. Sau khi được Ban thư ký GEF phê duyệt Mẫu xác...

Thực hiện an toàn sinh học (ATSH) tại cơ sở chăn nuôi gia cầm đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với phòng và ngăn ngừa bệnh mà còn giúp cải thiện sức khỏe vật nuôi, tăng năng suất...

Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2018 – Chính phủ Việt Nam, đứng đầu là Ban Chỉ Đạo Quốc Gia về phòng chống kháng thuốc, phối hợp với Văn phòng đại diện Tổ Chức Y Tế Thế Giới...

Tăng cường cơ chế hợp tác và trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương  là nhân tố quan trọng của kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Với quan điểm này, Trung tâm...

Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2018 - Hơn 100 đại biểu từ các nước thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các tổ chức khu vực và quốc tế bao gồm Tổ chức Nông...

Hà Nội, Việt Nam – Ngày 29/11/2018, tại Hội nghị toàn thể ISG năm 2018 với chủ đề “Phát triển Nông nghiệp - Dinh dưỡng Bền vững: Hành động của Việt Nam để không còn nạn đói đến 2025”, Bộ...

1 ... 3 4 5 6 7 ... 35