FAO in Viet Nam
Hội nghị chuyên đề toàn cầu về Đa dạng sinh học đất (GSOBI21) với chủ...
Ngày 21 tháng 3 hàng năm được chọn là Ngày Quốc tế về Rừng, và...

“Tay trong Tay” là sáng kiến trên cơ sở minh chứng, do quốc gia chủ trì và sở hữu được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) khởi xướng nhằm thúc đẩy đổi mới và...


Hội thảo khởi động dự án “Tăng cường tính bền vững của tầng nước ngầm xuyên quốc gia Campuchia - Đồng bằng sông Mekong cho Việt Nam và Campuchia” do GEF tài trợ đã được tổ chức theo hình...

Bangkok/Thimphu - Cuộc họp Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc hỗ trợ sinh kế cho nhóm dân cư dễ tổn thương thông qua các hoạt động tiếp tục tăng cường phối hợp.

Vào ngày thứ ba của Hội...

Bangkok/Thimphu – Hôm nay, theo thông báo từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), dịch COVID-19 vẫn tiếp tục đe dọa tính mạng và sinh kế của người dân ở nhiều quốc gia trong...

Hà Nội, Việt Nam. FAO phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (PTNT) tổ chức hội thảo tham vấn xây dựng đề xuất dự án và chương trình tổng hợp của ngành nông nghiệp nhằm thực...

1 ... 3 4 5 6 7 ... 37