1.2. 方 式, 生 产 及 趋 势

     目 前, 人 们 运 用 不 同 的 水 产 养 殖 方 法, 在 海 水, 咸 淡 水 及 淡 水 环 境 进 行 各 类 水 生 生 物 的 养 殖。 这 些 不 同 的 模 式 可 分 为 以 陆 地 和 水 面 为 基 础 的 两 大 类:

     以 陆 地 为 主 的 系 统 主 要 包 括 池 塘, 稻 田, 以 及 在 旱 地 建 造 的 其 他 设 施。 池 塘 是 水 产 养 殖 系 统 中 最 常 见 的 方 式, 其 中 有 小 型 的, 基 本 的, 自 流 给 排 水 设 施, 也 有 大 型 的 规 格 化 池 塘, 它 们 均 靠 机 器 建 造, 且 配 有 先 进 的 给 排 水 控 制 系 统。 广 泛 养 殖 的 鱼 类 是 鲤 科 鱼 类 和 鲡 鱼 科 鱼 类 (罗 非 鱼), 它 们 通 常 放 养 在 淡 水 池 塘 中, 而 比 较 适 应 咸 水 的 虾 类 及 鱼 类 则 在 咸 淡 水 池 塘 中 放 养。

x7156c02

一 位 越 南 农 夫 正 从 浅 水 洼 中 打 捞 浮 萍, 喂 给 旁 边 池 塘 中 的 鱼 群。 浮 萍 还 是 牲 畜 的 主 要 饲 料, 作 为 商 品 作 物, 亦 可 在 附 近 的 市 场 上 出 售, 增 加 农 民 的 收 入。     以 水 面 为 基 础 的养 殖 系 统 包 括 拦 湾, 围 栏, 网 箱 及 筏 式 养 殖, 通 常 位 于 设 有 屏 障 的 沿 海 或 内 陆 水 域。 围 场 即 将 天 然 海 湾 隔 断, 利 用 海 岸 线 作 为 边 堤, 而 将 外 海 的 一 面 用 土 石 工 程 或 网 类 屏 障 阻 断。 围 栏 及 网 箱 是 封 闭 式 结 构, 是 由 栏 杆, 网 眼 和 结 绳 构 建 而 成。 围 栏 位 于 水 体 底 部, 而 网 箱 则 挂 在 栏 杆 或 浮 在 水 面 的 木 排 上。

 

x7156c03

印 度 尼 西 亚 某 水 库 的 网 箱 养 殖, 在 那 里, 鱼 苗 一 直 长 到 适 合 在 市 场 出 售 的 尺 寸。 笼 养 主 们 经 常 在 附 近 的 稻 田 购 买 鱼 苗。


 

     畜 牧 业 生 产 系 统 既 有 粗 放 型 的 大 牧 场, 也 有 集 约 型 饲 养 方 式, 同 样, 水 产 养 殖 也 以 集 约 化 程 度 不 同 的 方 式 进 行。

     粗 放 型 及 半 集 约 型 水 产 养 殖 方 式 生 产 大 部 分 水 产 养 殖 产 品。 粗 放 型 养 殖 通 常 采 用 的 是 传 统 的 技 术, 依 赖 天 然 饵 料, 因 而 投 入/ 产 出 率 较 低。 通 常, 生 产 周 期 中 仅 有 一 部 分 得 到 控 制, 例 如, 采 取 粗 放 型 方 式 经 营 的 鱼 塘, 常 常 依 靠 由 天 然 界 纳 入 的 鱼 苗, 而 生 产 投 入 (如 饵 料 及 肥 料) 即 使 有, 也 是 偶 而 为 之。 随 着 集 约 化 程 度 的 提 高, 人 们 有 意 识 地 添 加 有 机 和 无 机 化 肥 以 及 诸 如 豆 饼, 米 糠, 和 其 他 农 业 副 产 品 等 低 成 本 饲 料 喂 鱼, 以 补 充 天 然 饵 料。 最 常 见 的 系 统 是 池 塘 养 鱼, 但 也 包 括 稻 田 养 鱼 或 在 自 然 或 拦 蓄 水 体 中 放 养。

 

x7156c04

柬 埔 寨 金 边 附 近, 为 池 塘 放 养 的 鲶 鱼 准 备 饵 料。     集 约 化 系 统 可 增 加 产 出, 其 效 益 是 通 过 更 为 先 进 的 技 术 和 更 高 的 管 理 水 平 达 到 的。 鱼 类 及 其 他 水 生 生 物 从 产 卵 到 成 鱼, 通 常 都 是 在 养 殖 设 施 中 喂 养 的, 其 密 度 更 高, 而 精 心 设 计 的 设 施 则 更 小。 随 着 放 养 密 度 的 增 加, 人 们 更 需 经 常 使 用 化 学 预 防 剂, 以 防 止 疾 病 发 生。 此 外, 还 须 定 期 提 喂 人 工 合 成 的 颗 粒 饲 料。 通 过 过 滤 器, 净 化 器, 水 泵 和 曝 气 器 等 严 密 地 控 制 水 质。

x7156c05

津 巴 布 韦 Banket 附 近, 在 半 循 环, 温 控 环 境 集 约 化 养 殖 丝 虫。 

     最 近 的 一 项 调 查 显 示, 水 产 养 殖 业 最 重 要 的 种 类 总 计 有 262 种 鱼 类, 甲 壳 类 及 软 体 动 物。 虽 然 并 非 所 有 水 产 生 物 都 适 于 养 殖, 但 养 殖 的 种 类 仍 在 不 断 增 加。 1997 年, 淡 水 鱼 类 (特 别 是 中 国 及 印 度 的 鲤 科 鱼 类) 在 水 产 养 殖 业 总 量 中 所 占 比 例 最 大 (52%), 其 次 是 软 体 动 物 (24%) 和 水 生 植 物 (20%), 后 者 以 海 带 为 主, 其 中 大 部 分 产 自 中 华 人 民 共 和 国。 甲 壳 类 仅 占 水 产 养 殖 产 量 的 不 足 4%, 但 就 价 值 而 言, 斑 节 对 虾 在 市 场 处 于 领 先 的 地 位, 其 1997 年 产 值 为 35 亿 美 元。

 

 

1997 年 世 界 水 产 养 殖 的 产 量 (根 据 重 量 及 价 值)

x7156c06

 

     自 七 十 年 代 以 来, 全 球 水 产 养 殖 的 产 量 快 速 增 长, 并 在 许 多 国 家 成 为 发 展 最 快 的 食 品 生 产 部 门。 截 止 1997 年, 水 产 养 殖 生 物 的 总 产 量 已 达 到 3600 万 公 吨 (mt)。 约 有 2900 万 公 吨 的 鱼 类 及 贝 类 占 全 球 渔 业 产 量 的 四 分 之 一(占 食 用 鱼 的 30% 强)。 该 水 产 养 殖 产 量 绝 大 多 数 来 自 以 陆 地 为 基 地 的 淡 水 养 殖 业, 而 在 某 些 国 家, 其 产 量 甚 至 超 过 淡 水 捕 鱼 的 数 量。 目 前, 世 界 80% 以 上 的 水 产 养 殖 产 量 来 自 发 展 中 国 家。

 

1984 - 1997 年 世 界 水 产 养 殖 产 量 (根 据 主 要 经 济 成 员 国 统 计)

x7156c07

 

     中 国 是 主 要 的 水 产 养 殖 国, 其 次 是 印 度, 菲 律 宾 和 印 度 尼 西 亚。 虽 然 亚 洲 在 水 产 养 殖 产 量 方 面 名 列 前 茅 (89.0%), 但 拉 丁 美 洲 和 非 洲 部 分 地 区 的 产 量 也 在 稳 步 增 长。 但 就 这 些 地 区 水 产 养 殖 业 发 展 的 潜 力 而 言, 其 产 量 增 长 仍 有 很 大 的 余 地。

x7156c08

淡 水 鱼 类 在 世 界 水 产 养 殖 产 量 中 所 占 比 例 最 大。 图 为 中 国 广 东 市 场 上 出 售 的 池 塘 养 殖 鲤 鱼。     那 么, 水 产 养 殖 在 未 来 如 何 促 进 水 产 食 物 供 应 呢? 目 前, 除 其 他 因 素 外, 不 断 增 长 的 世 界 人 口 给 捕 捞 渔 业 造 成 了 很 大 的 压 力, 致 使 许 多 鱼 类 资 源 捕 捞 过 度, 或 甚 至 衰 竭, 再 也 难 以 满 足 发 展 的 需 要。 到 2010 年, 据 预 测 世 界 人 口 将 超 过 73 亿, 其 中 90% 以 上 的 人 口 生 活 在 发 展 中 国 家。 目 前, 发 展 中 国 家 平 均 有 20% 的 人 口 长 期 患 营 养 不 良 症, 其 中 绝 大 多 数 为 儿 童。 对 那 些 急 需 食 物 者 来 说, 他 们 越 来 越 难 获 得 鱼 类 及 鱼 类 食 品, 因 为 鱼 类 供 应 日 渐 减 少, 从 而 导 致 市 价 上 涨, 超 过 他 们 的 购 买 力。

x7156c09

印 度 尼 西 亚 中 爪 哇 将 水 产 养 殖 与 灌 溉 稻 田 农 作 制 度 结 合 起 来, 提 高 了 农 户 的 收 入 和 食 品 供 应。 

x7156c10

刚 果 人 民 共 和 国 池 塘 喜 获 丰 收。     针 对 这 些 问 题, 人 们 对 水 产 养 殖 将 发 挥 的 越 来 越 重 要 的 作 用 寄 予 厚 望。 为 提 高 发 展 中 国 家 农 村 及 城 市 周 围 地 区 人 口 的 生 活 水 平, 开 发 计 划 组 织 已 将 水 产 养 殖 与 下 列 一 项 或 数 项 目 标 结 合 起 来:

     为 实 现 这 些 目 标, 金 融 和 技 术 援 助 机 构 和 受 援 国 共 同 大 量 投 资 于 水 产 养 殖 业 的 发 展, 并 取 得 了 不 同 的 成 效。 在 亚 洲, 发 展 援 助 促 进 了 水 产 养 殖 的 产 量 增 长。 但 遗 憾 的 是, 由 于 诸 多 的 原 因, 非 洲 和 拉 丁 美 洲 却 没 有 取 得 同 样 的 成 绩, 因 此, 那 里 待 开 发 的 领 域 非 常 广 阔。

     前 一 章 向 读 者 概 况 地 介 绍 了 水 产 养 殖 的 情 况, 下 面 将 重 点 谈 一 谈 水 产 养 殖 的 池 塘 粗 养 及 半 集 约 化 精 养。 从 水 产 养 殖 与 农 作 制 度 结 合 的 意 义 上 讲, 这 些 生 产 方 式 最 为 重 要。