C 2001/INF/15           

Fao5.gif (11543字节)

 

大 会

第三十一届会议

2001年11月2-13日,罗马

粮农组织成员、理事会成员、理事会各委员会成员
及世界粮食计划署执行局成员名单

 

粮农组织成员

阿富汗

阿尔巴尼亚

阿尔及利亚

安哥拉

安提瓜和巴布达

阿根廷

亚美尼亚

澳大利亚

奥地利

阿塞拜疆

巴哈马

巴 林

孟加拉国

巴巴多斯

比利时

伯利兹

贝 宁

不 丹

玻利维亚波斯尼亚和黑塞哥维那

博茨瓦纳

冈比亚

格鲁吉亚

德 国

加 纳

希 腊

格林纳达

危地马拉

几内亚

几内亚比绍

圭亚那 

海 地

洪都拉斯

匈牙利

冰 岛

印 度

印度尼西亚

伊朗伊斯兰共和国

伊拉克

爱尔兰

以色列

意大利

牙买加

日 本

约 旦

哈萨克斯坦

肯尼亚

基里巴斯

大韩民国

科威特

吉尔吉斯坦

老挝人民民主共和国

拉脱维亚

黎巴嫩

莱索托

利比里亚

利比亚

立陶宛

卢森堡

马达加斯加

马拉维

巴 西

保加利亚

布基纳法索

布隆迪

柬埔寨

喀麦隆

加拿大

佛得角

中非共和国

乍 得

智 利

中 国

哥伦比亚

科摩罗

刚果民主共和国

刚果共和国

库克群岛

哥斯达黎加

科特迪瓦

克罗地亚

马来西亚

马尔代夫

马 里

马耳他

马绍尔群岛

毛里塔尼亚

毛里求斯

墨西哥

摩尔多瓦共和国

蒙 古

摩洛哥

莫桑比克

缅 甸

纳米比亚

尼泊尔

荷 兰

新西兰

尼加拉瓜

尼日尔

尼日利亚

纽 埃

挪 威

阿 曼

巴基斯坦

帕 劳

巴拿马

巴布亚新几内亚

巴拉圭

秘 鲁

菲律宾

波 兰

葡萄牙

卡塔尔

罗马尼亚

卢旺达

圣基茨和尼维斯

圣卢西亚

圣文森特和格林纳丁斯

萨摩亚

圣马力诺

古 巴

塞浦路斯

捷克共和国

朝鲜民主主义人民共和国

丹 麦

吉布提

多米尼加

多米尼加共和国

厄瓜多尔

埃 及

萨尔瓦多

赤道几内亚

厄立特里亚

爱沙尼亚

埃塞俄比亚

欧洲共同体(成员组织)

斐 济

芬 兰

法 国

加 蓬

圣多美和普林西比

沙特阿拉伯王国

塞内加尔

塞舌尔

塞拉利昂

斯洛伐克

斯洛文尼亚

所罗门群岛

索马里

南 非

西班牙

斯里兰卡

苏 丹

苏里南

斯威士兰

瑞 典

瑞 士

叙利亚

塔吉克斯坦

坦桑尼亚联合共和国

泰 国

前南斯拉夫马其顿共和国

多 哥

汤 加

特立尼达和多巴哥

突尼斯

土耳其

土库曼斯坦

乌干达

阿拉伯联合酋长国

联合王国

美利坚合众国

乌拉圭

瓦努阿图

委内瑞拉

越 南

也 门

赞比亚

津巴布韦

 

粮农组织理事会成员

独立主席:Sjarfudin Baharsjah

阿根廷3

澳大利亚2

奥地利1

巴巴多斯1

巴 西1

布基纳法索1

喀麦隆3

加拿大1

智 利3

中 国3

古 巴1

塞浦路斯3

捷克共和国3

埃 及2

埃塞俄比亚2

法 国2

加 蓬1

德 国3

危地马拉2

匈牙利1

冰 岛2

印 度2

伊朗伊斯兰共和国3

意大利2

日 本3

肯尼亚4

大韩民国3

科威特1

莱索托2

马达加斯加1

马来西亚2

毛里塔尼亚2

墨西哥1

摩洛哥1

尼日利亚1

巴基斯坦2

巴拉圭1

秘 鲁3

菲律宾3

卡塔尔1

沙特阿拉伯王国2

塞内加尔2

西班牙1

斯里兰卡3

叙利亚2

泰 国3

联合王国2

美利坚合众国1

津巴布韦3

  1. 任期到2001 年11 月大会第三十一届会议结束时为止。
  2. 任期到2002 年12 月31 日为止。
  3. 任期到2003 年11 月大会第三十二届会议结束时为止。
  4. 根据本组织《总规则》第二十二条第七款规定视为已经辞职。

 

理事会各委员会成员

计划委员会(计委)
(任期: 1999 年 11 月- 2001 年 11 月)

主 席:

加拿大( R. Rose)

委 员:

澳大利亚

喀麦隆

中 国

哥伦比亚

印度尼西亚

牙买加

黎巴嫩

利比亚

荷 兰

津巴布韦

 

财政委员会(财委)
(任期: 1999 年 11 月- 2001 年 11 月)

主 席:

摩洛哥( A. Mekouar)

委 员:

阿根廷

印 度

大韩民国

苏 丹

瑞 士

坦桑尼亚联合共和国

联合王国

美利坚合众国

 

章程及法律事务委员会(章法委)
(任期: 1999 年 11 月- 2001 年 11 月)

主 席:

塞内加尔( M.Bocar Ly)

委 员:

朝鲜民主主义人民共和国

法 国

伊拉克

马耳他

塞内加尔

美利坚合众国

乌拉圭

商品问题委员会(商品委)
( 2000 - 2001 年)

阿尔及利亚

阿富汗

安哥拉

阿根廷

澳大利亚

奥地利

孟加拉国

比利时

保加利亚

布基纳法索

巴 西

喀麦隆

加拿大

佛得角

智 利

中 国

哥伦比亚

哥斯达黎加

科特迪瓦

克罗地亚

塞浦路斯

捷克共和国

古 巴

朝鲜民主主义人民共和国

丹 麦

厄瓜多尔

埃 及

萨尔瓦多

爱沙尼亚

埃塞俄比亚

欧洲共同体(成员组织)

斐 济

芬 兰

法 国

加 蓬

德 国

加 纳

希 腊

危地马拉

几内亚比绍

海 地

洪都拉斯

匈牙利

冰 岛

印 度

印度尼西亚

伊朗伊斯兰共和国

伊拉克

爱尔兰

意大利

日 本

约 旦

哈萨克斯坦

肯尼亚

大韩民国

科威特

莱索托

利比亚

马达加斯加

马来西亚

马 里

马耳他

毛里塔尼亚

毛里求斯

墨西哥

摩洛哥

荷 兰

新西兰

尼日利亚

挪 威

巴基斯坦

巴拿马

秘 鲁

菲律宾

波 兰

葡萄牙

罗马尼亚

沙特阿拉伯王国

塞内加尔

塞拉利昂

斯洛伐克

斯洛文尼亚

南 非

西班牙

斯里兰卡

苏 丹

斯威士兰

瑞 典

瑞 士

叙利亚

坦桑尼亚联合共和国

泰 国

突尼斯

土耳其

乌干达

联合王国

美利坚合众国

乌拉圭

委内瑞拉

津巴布韦

 

渔业委员会(渔委)
( 2000 - 2001 年)

阿富汗

阿尔巴尼亚

阿尔及利亚

安哥拉

安提瓜和巴布达

阿根廷

澳大利亚

孟加拉国

比利时

贝 宁

巴 西

保加利亚

布基纳法索

喀麦隆

加拿大

佛得角

智 利

中 国

哥伦比亚

科摩罗

刚果民主共和国

刚果共和国

哥斯达黎加

科特迪瓦

克罗地亚

古 巴

塞浦路斯

捷克共和国

朝鲜民主主义人民共和国

丹 麦

厄瓜多尔

埃 及

萨尔瓦多

厄立特里亚

爱沙尼亚

埃塞俄比亚

欧洲共同体(成员组织)

斐 济

芬 兰

法 国

加 蓬

德 国

加 纳

希 腊

危地马拉

几内亚

几内亚比绍

海 地

洪都拉斯

匈牙利

冰 岛

印 度

印度尼西亚

伊朗伊斯兰共和国

伊拉克

爱尔兰

意大利

牙买加

日 本

哈萨克斯坦

肯尼亚

大韩民国

科威特

拉脱维亚

黎巴嫩

莱索托

利比里亚

利比亚

马达加斯加

马来西亚

马 里

马耳他

马绍尔群岛

毛里塔尼亚

毛里求斯

墨西哥

蒙 古

摩洛哥

莫桑比克

缅 甸

荷 兰

纳米比亚

新西兰

尼加拉瓜

尼日利亚

挪 威

阿 曼

巴基斯坦

巴拿马

菲律宾

秘 鲁

波 兰

葡萄牙

罗马尼亚

沙特阿拉伯王国

塞内加尔

塞拉利昂

斯洛伐克

斯洛文尼亚

索马里

南 非

西班牙

斯里兰卡

苏 丹

斯威士兰

瑞 典

坦桑尼亚

泰 国

汤 加

突尼斯

土耳其

乌干达

阿拉伯联合酋长国

联合王国

美利坚合众国

乌拉圭

委内瑞拉

越 南

赞比亚

津巴布韦

 

林业委员会(林委)
( 2000 - 2001 年)

阿富汗

阿尔巴尼亚

阿尔及利亚

安哥拉

阿根廷

澳大利亚

奥地利

孟加拉国

比利时

巴 西

保加利亚

布基纳法索

喀麦隆

加拿大

佛得角

智 利

中 国

哥伦比亚

刚果民主共和国

哥斯达黎加

科特迪瓦

克罗地亚

塞浦路斯

捷克共和国

朝鲜民主主义人民共和国

丹 麦

多米尼加共和国

厄瓜多尔

埃 及

萨尔瓦多

厄立特里亚

爱沙尼亚

埃塞俄比亚

欧洲共同体(成员组织)

斐 济

芬 兰

法 国

加 蓬

德 国

加 纳

希 腊

格林纳达

危地马拉

几内亚比绍

海 地

洪都拉斯

匈牙利

冰 岛

印 度

印度尼西亚

伊朗伊斯兰共和国

伊拉克

爱尔兰

意大利

日 本

约 旦

肯尼亚

大韩民国

科威特

黎巴嫩

莱索托

利比亚

卢森堡

马达加斯加

马来西亚

马 里

马耳他

毛里塔尼亚

毛里求斯

墨西哥

摩洛哥

缅 甸

荷 兰

新西兰

尼日利亚

挪 威

阿 曼

巴基斯坦

巴拿马

秘 鲁

菲律宾

波 兰

葡萄牙

罗马尼亚

沙特阿拉伯王国

塞内加尔

塞拉利昂

斯洛伐克

斯洛文尼亚

南 非

西班牙

斯里兰卡

苏 丹

斯威士兰

瑞 典

瑞 士

叙利亚

坦桑尼亚联合共和国

泰 国

突尼斯

土耳其

乌干达

联合王国

美利坚合众国

乌拉圭

委内瑞拉

也 门

赞比亚

津巴布韦

 

农业委员会(农委)
( 2000 - 2001 年)

阿富汗

阿尔巴尼亚

阿尔及利亚

安哥拉

阿根廷

澳大利亚

奥地利

孟加拉国

比利时

贝 宁

玻利维亚

巴 西

保加利亚

布基纳法索

布隆迪

喀麦隆

加拿大

佛得角

智 利

中 国

哥伦比亚

刚果民主共和国

刚果共和国

哥斯达黎加

科特迪瓦

克罗地亚

古 巴

塞浦路斯

捷克共和国

朝鲜民主主义人民共和国

丹 麦

厄瓜多尔

埃 及

萨尔瓦多

爱沙尼亚

埃塞俄比亚

欧洲共同体(成员组织)

斐 济

芬 兰

法 国

加 蓬

德 国

加 纳

希 腊

危地马拉

几内亚

几内亚比绍

海 地

洪都拉斯

匈牙利

冰 岛

印 度

印度尼西亚

伊朗伊斯兰共和国

伊拉克

爱尔兰

意大利

日 本

约 旦

肯尼亚

大韩民国

科威特

莱索托

利比亚

马达加斯加

马来西亚

马 里

马耳他

毛里塔尼亚

毛里求斯

墨西哥

摩洛哥

缅 甸

纳米比亚

荷 兰

新西兰

尼日尔

尼日利亚

挪 威

阿 曼

巴基斯坦

巴拿马

巴拉圭

秘 鲁

菲律宾

波 兰

葡萄牙

罗马尼亚

圣马力诺

沙特阿拉伯王国

塞内加尔

塞拉利昂

斯洛伐克

斯洛文尼亚

南 非

西班牙

斯里兰卡

苏 丹

斯威士兰

瑞 典

瑞 士

坦桑尼亚联合共和国

泰 国

前南斯拉夫马其顿共和国

突尼斯

土耳其

乌干达

联合王国

美利坚合众国

乌拉圭

委内瑞拉

津巴布韦

 

世界粮食安全委员会(粮安委)
( 2000 - 2001 年)

阿富汗

阿尔及利亚

安哥拉

阿根廷

澳大利亚

奥地利

孟加拉国

比利时

贝 宁

玻利维亚

博茨瓦纳

巴 西

保加利亚

布基纳法索

布隆迪

喀麦隆

加拿大

佛得角

乍 得

智 利

中 国

哥伦比亚

刚果民主共和国

哥斯达黎加

科特迪瓦

克罗地亚

古 巴

塞浦路斯

捷克共和国

朝鲜民主主义人民共和国

丹 麦

多米尼加共和国

厄瓜多尔

埃 及

萨尔瓦多

厄立特里亚

爱沙尼亚

埃塞俄比亚

欧洲共同体(成员组织)

斐 济

芬 兰

法 国

加 蓬

格鲁吉亚

德 国

加 纳

希 腊

危地马拉

几内亚

几内亚比绍

海 地

洪都拉斯

匈牙利

冰 岛

印 度

印度尼西亚

伊 朗

伊拉克

爱尔兰

意大利

牙买加

日 本

约 旦

肯尼亚

大韩民国

科威特

黎巴嫩

莱索托

利比里亚

利比亚

立陶宛

马达加斯加

马拉维

马来西亚

马 里

马耳他

毛里塔尼亚

毛里求斯

墨西哥

摩洛哥

莫桑比克

缅 甸

纳米比亚

荷 兰

新西兰

尼加拉瓜

尼日尔

尼日利亚

挪 威

阿 曼

巴基斯坦

巴拿马

巴拉圭

秘 鲁

菲律宾

波 兰

葡萄牙

卡塔尔

罗马尼亚

俄罗斯联邦

圣马力诺

沙特阿拉伯王国

塞内加尔

斯洛伐克

斯洛文尼亚

南 非

西班牙

斯里兰卡

苏 丹

斯威士兰

瑞 典

瑞 士

叙利亚

坦桑尼亚

泰 国

前南斯拉夫马其顿共和国

多 哥

突尼斯

土耳其

乌干达

阿拉伯联合酋长国

联合王国

美利坚合众国

乌拉圭

委内瑞拉

越 南

也 门

津巴布韦

 

2000 年世界粮食计划署执行局成员

任 期 至

由粮农组织理事会选举产生

由联合国经社理事会选举产生

2001 年12 月31 日

加拿大

( D)

刚果共和国

( A)

中 国

( B)

丹 麦

( D)

古 巴

( C)

海 地

( C)

德 国

( D)

摩洛哥

( A)

莱索托

( A)

瑞 典

( D)

苏 丹

( A)

也 门

( B)

2002 年12 月31 日

埃 及

( A)1

法 国

( D)

马达加斯加

( A)1

匈牙利

( E)

秘 鲁

( C)

伊朗伊斯兰共和国

( B)

葡萄牙

( D)2

日 本

( D)

罗马尼亚

( E)

墨西哥

( C)

瑞 士

( D)3

斯威士兰

( A)

2003 年12 月31 日

孟加拉国

( B)

丹 麦

( D)

萨尔瓦多

( C)

印 度

( B)

伊拉克

( B)

意大利

( D)

马 里

( A)

巴基斯坦

( B)

荷 兰

( D)

俄罗斯联邦

( E)

美利坚合众国

( D)

塞拉利昂

( A)

 

  1. 其中一个席位在名单A所包括的国家(2000-2002年)与名单B所包括的国家(2003-2005年)之间轮流。
  2. 取代西班牙。
  3. 取代澳大利亚。