Natural Inquirer

Edici svetové lesy - Ročník XI / Číslo 1

© Food and Agriculture Organization of the United Nations & United States Forest Service, 2008Obsah

(Download complete version - 3.7 MB)


Vítejte v edici světové lesy časopisu Natural Inquirer (Download- 1.5 MB)

Úvahy o životním prostředí (Download- 1.5 MB)

Úvahy o vědě (Download- 1.5 MB)

Úvod k zadáním (Download- 1.5 MB)

Zadání 1: jaké druhy lesů rostou na zemi a jak se liší? (Download- 1.6 MB)
             
Zadání 2: jak velká plocha země je pokryta lesy? (Download- 237 kb)

Zadání 3: jaké množství uhlíku zachycují světové lesy? (Download- 253 kb)

Zadání 4: jak dobře se o naše lesy staráme v celosvětovém měřítku? (Download- 367 kb)

Část pro pedagogy - Poznámky pro učitele (Download- 64 kb)

Učební plán pro přivítání v edici světové lesy (Download- 44 kb)

Učební plán pro úvahy o životním prostředí (Download- 44 kb)

Učební plán pro úvahy o vědě (Download- 44 kb)

Učební plán pro úvod k zadáním (Download- 44 kb)

Učební plán pro zadání 1 (Download- 56 kb)

Učební plán pro zadání 2 (Download- 56 kb)

Učební plán pro zadání 3 (Download- 48 kb)

Učební plán pro zadání 4 (Download- 44 kb)

Návod k odpovědím (Download- 61 kb)

Výuková koncepce obsažená v zadáních (Download- 165 kb)