AGROVOC : ชุดคำศัพท์เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลด้านอาหารและเกษตร

التّلخيص

โบรชัวร์นี้นำเสนอ AGROVOC ซึ่งเป็นอรรถภิธานศัพท์ด้านการเกษตรที่มีชุดคำศัพท์ครอบคลุมงานทุกสาขาของ FAO ซึ่งช่วยให้ข้อมูลมีมาตรฐานและถูกค้นพบได้โดยง่าย

Original resource