AGROVOC: Den koblede samlingen av begreper for ernæring og landbruk

Resumen

Denne brosjyren presenterer AGROVOC, som er et emneordsvokabular og tesaurus som dekker alle områder av FAOs arbeid, hjelper til med å standardisere data og gjør dem lettere å oppdage.

Original resource