AGROVOC : Hub prepojených dát a pojmov z oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva

摘要

Táto brožúra predstavuje AGROVOC, kontrolovaný slovník a tezaurus, ktorý pokrýva všetky oblasti práce FAO, pomáha štandardizovať tieto údaje a uľahčuje ich viditeľnosť.

Original resource