The European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease (EuFMD)

Manuals and Guidelines

05 July 2021
Тази листовка е предназначена за земеделски производители в района на Тракия, който понастоящем е свободен от болестта шап. Целта е да се повиши осведомеността...
05 July 2021
Тази листовка е предназначена за земеделски производители в района на Тракия, който понастоящем е свободен от болестта шап. Целта му е да повиши осведомеността относно основните клинични признаци на ящура и да увеличи пасивното наблюдение......
05 July 2021
Αυτό το φυλλάδιο προορίζεται για αγρότες στην περιοχή της Θράκης, η οποία επί του παρόντος είναι απαλλαγμένη από ασθένεια αφθώδους πυρετού (FMD) Ο στόχος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κύριες οδούς μετάδοσης του αφθώδους...
05 July 2021
Αυτό το φυλλάδιο προορίζεται για αγρότες στην περιοχή της Θράκης, η οποία επί του παρόντος είναι απαλλαγμένη από ασθένεια αφθώδους πυρετού (FMD) Στόχος του είναι να ευαισθητοποιήσει τα κύρια κλινικά συμπτώματα του αφθώδους πυρετού και...
05 July 2021
Ова брошура намењена је пољопривредницима из регије Тракија која тренутно нема болест слинавке и шапа. Циљ је подизање свести о главним преносним путевима слинавке и јабуке и појачан пасивни надзор...
1 2 3 4 5