Plateforme de connaissances sur l'agriculture familiale

Wzmocnienie pozycji rolników i ich organizacji poprzez tworzenie kapitału społecznego

Przewodnik szkoleniowy BOND dla trenerów

Kapitał społeczny jest kluczowym czynnikiem, który dotyczy zdolności ludzi do współpracy dla wspólnych celów. To, czego nauczyliśmy się w ciągu ostatnich dziesięcioleci, z doświadczeń organizacyjnych w krajach rozwijających się i krajach w okresie transformacji, to to, że akumulacja fizycznego i ludzkiego kapitału sama w sobie nie wystarcza do pobudzenia rozwoju. Inwestycje w kapitał fizyczny (infrastruktura i wyposażenie) oraz kapitał ludzki (rozwój umiejętności) są warunkami koniecznymi, ale są one dalekie od wystarczających; muszą być uzupełnione rozwojem kapitału społecznego (Stiglitz, 1998). Ten podręcznik edukacyjny dla trenerów koncentruje się na „Wspieraniu rolników poprzez tworzenie kapitału społecznego”, uznając fundamentalną rolę, jaką kapitał społeczny odgrywa dla zdrowych i zrównoważonych organizacji. Zachęcanie rolników i ich grup do tworzenia stowarzyszeń lub federacji zwiększa ich możliwości uczenia się od siebie nawzajem, wymiany wiarygodnych informacji o tym, co działa, a co nie, oraz monitorowania odpowiedzialności swoich członków.

:
:
:
:
:
:
Éditeur: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
:
:
:
Auteur: FAO
:
Organisation: The BOND Project
Autres organisations: FAO
Année: 2020
:
:
Couverture géographique: Union européenne
Type: Manuel
Langue: Polish
:

Partagez