База данных ФАОЛЕКС
Date of text: 20 December 2014
Date of original text: 18 June 2016 (01 December 2018)
Date of original text: 26 March 2016 (05 October 2019)
Date of original text: 26 March 2016 (05 October 2019)
Date of text: 16 August 2014
Date of text: 16 August 2014
Date of original text: 01 March 2014 (02 March 2019)
Date of original text: 09 November 2013 (02 March 2019)
Date of text: 19 October 2012
Date of text: 04 August 2012
Date of original text: 31 March 2012 (05 October 2019)
Date of text: 20 August 2008
Date of original text: 01 February 2005 (14 March 2020)
Date of original text: 15 June 2000 (13 March 2021)
Date of text: 08 December 1998
Date of text: 30 December 1996
Date of text: 15 June 1995
Date of text: 08 October 1993
Date of text: 01 October 1993