ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (ຊາມິສ)
{imagealttext}
13/01/2022
ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການວາງແຜນອະນາຄົດຂອງການພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນກຳລັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານລະບົບ ການຕິດຕາມຂໍ້ມູນໂຄງການ (ProMIS) ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການ FAO ແລະ IFAD. ProMIS ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO) ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ "ໂຄງການກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ" (SSFSNP) ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນສາກົນເພື່ອການພັດທະນາກະສິກໍາ (IFAD). ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງ ProMIS ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕາມດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ, ລວມເອົາທັງກອງທຶນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຈາກສາກົນ. ການນໍາໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມງ່າຍດາຍສໍາລັບພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ໃຫ້ທາງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ສາມາດຄວບຄຸມຄຸນະພາບໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໂຄງການທັງຫມົດຈະຕ້ອງປະກອບແບບຟອມທີ່ງ່າຍໃນເວລາເປີດກິດຈະກໍາ ແລະ ລາຍງານຍ່ອຍຂອງຕົວຊີ້ວັດເປັນປະຈໍາຕະຫຼອດຂອງໂຄງການ. ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກຈະສາມາດກວດສອບຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັບຜິດຊອບ...
{imagealttext}
18/11/2021
A few years ago, at the beginning of the FAO/GEF project Strengthening Agro-climatic Monitoring and Information System (SAMIS), the country did not have national-level datasetswith a granularity apt for land evaluation processes. There was a lack of human and technical...
{imagealttext}
11/11/2021
ພາຍ​ໄຕ້​ການ​ຮ່​ວມ​ມືກັບໂຄງ​ການຊ່ວຍເຫຼືອ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທາງສັງຄົມ ເພື່່ອ​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ ໂຄວິດ 19 ຢູ່​ໃນ​ ສ​ປ​ປ​ລາວ ໃຫ້​ທືນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ໂດຍ ລັດ​ທຖະ​ບານ​ຍີ​ປຸ່ນ, ວິ​ຊາ​ການ​ໂຄງ​ການ SAMIS ​ກໍ່​ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ເຂົ້າ​ບັນ​ຍາຍ​ໃນ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຂອງອຸ​ດົມ​ໄຊ ແລະ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ການ​ຈັດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ໄປ ມື້້​ໜື່ງ​ກັບ​ເຄີ່ງວັນ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ ລະ​ບົບ​ຫຼັກ​ຊາ ເຊີ່ງສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໄດ້​ຜ່ານ​ທາງງ www.lacsa.net ແລະ ຜ່ານ​ທາງ ແອັບ ແອນດ​ຣອຍ ແລະ ໄອໂອເອສ.​ ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ທັງ​ໝົດ​ມີ 64. ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ຢູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຮັບ​ຮູ້​ເຖິງ​​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ການ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ອາ​ກາດ​ເປັນ​ລະ​ດູ​ການ ແລະ ອາ​ທິດ ຜ່ານ​ລະ​ບົບ​ ຫຼັກ​ຊາ, ພ້ອມທັງຄໍາແນະນໍາສະເພາະຂອງການປູກພືດ. ໃນ​ຄະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກໍ່​ໄດ້​ຮຽນຮູ້ເຖິງ​ວິທີການອ່ານຂ່າວການ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ອາ​ກາດ​ປະຈໍາອາທິດຂອງ​ລະ​ບົບຫຼັກ​ຊາ​...
{imagealttext}
01/11/2021
ການ​ລົງ​ທືນ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ກະ​ສິ​ກຳ​ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ລົງ​ທືນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​, ເນືື່ອງ​ຈາກວ່າ​ການ​ປູກ​ຝັງ​ແມ່ນ​ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຍາວ​ນານ​ເຖິງ 30-40 ປີ. ເນື່ອງ​ຈາກການ​ລົງ​ທຶງ​ໃນ​ກະ​ສິ​ກຳ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ການ​ຄຳ​ນືງ​ເຖິງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ, ເພາະ​ວ່າ​ທີ່​ດິນ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ແກ່​ການ​ປູກ​ຝັງ​ແມ່ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ພື້ນ​ທີ່ປາດ​ສະ​ຈາກ ​​ໄພນ້ຳ​ທ້ວມ ຫລື​ ແຫ້​ງ​ແລ້ງ. ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະ​ພາບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ແມ່ນ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕ​ໍ່​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ໂດຍ​ຕະ​ຫລອດ​ເວ​ລາ. ກົມ​ຄຸ​້ມ​ຄອງ​ ແລະ ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ດິນ​ກະ​ສິ​ກຳ (ຄ​ພດກ) ໄດ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ ແອັບ​ເພື່ອ​ການ​ຄົ້ນ​ຫາ​ທີ່​ດິນ​ເໝາະ​ສົມ​ແກ່​ການ​ປູກ​ຝັງ​ ແລະ ເປັນ​ພືນ​ທີ່​ທຳ​ການ​ຜະ​ລິດ​ທີ່​ຍືນ​ຍົງ​ໃນ​ອາ​ນາ​ຄົດ. ໃນ​ໄວ​ໆ​ນີ້, (ຄ​ພດກ) ໄດ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນດິນ (LRIMS), ຊື່ງ​ເປັນ​ເວັບ​ໄຊ້​ຖານ​ຂ​ໍ້​ມູນ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ຜ່ານ​ທາງ​ອອນ​ໄລ​. ໃນ​ອີກ​ສອງ​ເດືອນ​ຕໍ່​ໜ້າ ລະ​ບົບ LRMIS ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃຫ້​ໃຊ້​ງາ​ນ​ໃຫ້ງ່າຍ​ຂື້ນ ແລະ ຈະ​ໄດ້​ສ້າງ​ແບບ​ຝອມ ສຳ​ລັບ​ສ້າງ​ແອັບ ເພື່ອຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຕໍ່​ການ​ວາງ​ແຜນ​ພື້ນ​ທີ່​ດິນ​ໃນ​ອາ​ນາ​ຄົດ. (ຄພດກ) ໄດ້​ກະ​ກຽມ​ຮູບ​ພາບ​ກາ​ຕູນ​ເພື່ອ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື​ດັງ​ກ່າວ. ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເບີ່ງ​ລາ​ຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ທີ່: 
{imagealttext}
30/10/2021
ໃນເດືອນນີ້, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ (ຄພດກ), ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຄງການ FAO/GEF ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (SAMIS), ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຊັບພະຍາກອນດິນ (LRMIS) ສູ່ສາທາລະນະ. ບາງຄົນອາດຄິດວ່າ LRMIS ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບແຜນທີ່ເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ ຄພດກ ແລະ NAFRI ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບທີ່ດີກວ່າທີ່ຊ່ວຍກ່ຽວກັບແນວຄິດທີ່ສອດຄ່ອງກັນໃນການວາງແຜນກະສິກໍາ. ປົກກະຕິແລ້ວ, ໃນອະດີດ, ມັນຂ້ອນຂ້າງຍາກທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ຜະລິດໂດຍລັດຖະບານ ຫຼື ໂດຍຫນ່ວຍງານອື່ນໆ. ນີ້ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ຫຼື ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງສູນຂໍ້ມູນ. ​ໂດຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຮູບ​ການຈໍາລອງການ​ຜະລິດ​ການ​ປູກ​ຝັງ​ໃນ​ອະນາຄົດ, ​ໄດ້​ສ້າງ​ແຜນທີ່​ສອງ​ຮູບ​ແບບ, ​ແຜນ​ທີ່​ໜຶ່ງ​ສຳລັບ​ອະນາຄົດ​ຂອງການປູກ​ສາລີ, ​ແລະ ອິກ​ແຜນທີ່ໜຶ່ງສໍາລັບອະນາຄົດ​ຂອງ​ການປູກມັນ​ຕົ້ນ. ແຜນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ນັກວາງແຜນ. ແຜນທີ່ເລື່ອງທີ່ຜະລິດອອກມາເຖິງຕອນນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບມັນຕົ້ນ ແລະ ສາລີ....
1 2 3 4 5 6 ... 19