ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຕິດຕາມສະພາບອຸຕຸກະເສດ (ຊາມິສ)
{imagealttext}
25/03/2021
ທີມງານກວດກາພາຍນອກໄດ້ສຸມໃສ່ກິດຈະກຳພາກສະໜາມ ຂອງ ເຊີ່ງນອນໃນໂຄງການ SAMIS ໃນຊ່ວງສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທີມງານກວດກາພາຍນອກໄດ້ໄປລົງຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກຳປະຈຳຢູ່ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ.  ທີມງານກວດກາພາຍນອກໄດ້ໄປຕິດຕາມເບິ່ງສະຖານີວັດແທກອາກາດເຊິ່ງນອນໃນໂຄງການ SAMIS ທີ່ຢູ່ ເມືອງສິງ ແລະ ເມືອງນ້ຳທາ ພ້ອມທັງບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ SAMIS ທີ່ມີການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງກະຈາຍສຽງໂທລະໂຄ່ງຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນຊາວນາ. ທີມງານກວດກາກໍ່ໄດ້ສົມທົບກັບສະຖານີວັດແທກອາກາດປະຈຳຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ທີ່ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ SAMIS ເຊິ່ງໂຄງການຕິດຕັ້ງແຜ່ນປ້າຍ (ໂປດສະເຕີ) ປະຈຳໂຮງຮຽນ ໂດຍພັດທະນາຮ່ວມກັບອົງການອາຫານໂລກ WFP. ໃນທີ່ສຸດ ທີມງານກວດກາກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ບັນດາບ້ານ ແລະ ສະຖານີວັດແທກອາກາດ ຢູ່ທີແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມທັງບັນດາສະຖານີຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍງົບປະມານຮ່ວມໂດຍຜ່ານອົງການແມ່ຂອງ (Mekong Lakang) ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ຢູ່ທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງ, ທີມງານຍັງໄດ້ເຂົ້າພົບ...
{imagealttext}
24/03/2021
ການຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບອຸຕຸກະເສດເພື່ອໄປຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນທົ່ວປະເທດຖືເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI).   ຈັດຕັ້ງນຳພາຝຶກອົບຮົມແນະນຳການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດໂດຍ ທ່ານ ປອ ຖາວອນ ອິນທະວົງ, ຫົວຫນ້າສູນຄົ້ນຄວ້າການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂື້ນກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI), ໂດຍມີພະນັກງານອ້ອມຂ້າງເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງ ແລະ ແຂວງ. (DONRE ແລະ DAFO) ເຂົ້າຮ່ວມ.   ການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດຄັ້ງລ້າສຸດ ຈັດຂື້ນໃນ ວັນທີ 23-24 ມິນາ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ. ການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດຄັ້ງກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ຈັດຂື້ນລະຫວ່າງວັນທີ 18-19 ມີນາ ທີ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ໂດຍມີພະນັກງານອ້ອມຂ້າງເຂົ້າທັງໝົດ...
{imagealttext}
01/03/2021
ໂຄງການ SAMIS ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2017 ໂດຍອົງການ FAO ແລະ ໂດຍສົມທົບກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານລະດັບຊາດຮັບການລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ. ທີມງານປຶກສາອິດສະຫລະສາມຄົນກຳລັງດຳເນີນການກວດການພາຍນອກໃຫ້ແກ້ໂຄງການ ສາມິດ ເຊິ່ງວ່າຈ້າງໂດຍອົງການ ທີມງານກວດກາປະກອບມີຫົວໜ້າທີມໜຶ່ງຄົນ; ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສ້າງແບບຈຳລອງໜຶ່ງຄົນ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍຂ້າພະເຈົ້າເອງ ແລະ ທີ່ປຶກສາແຫ່ງຊາດ 1 ຄົນ. ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມທັບຊ້ອນຂອງໂຄງການມີຫລາຍ ແລະ ກິດຈະກຳກໍ່ມີຫລາຍ, ສະນັ້ນ ທີມງານກວດກາຈະພົວພັນຫາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການປະຈຳຢູ່ປະເທດອີຕາລີ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ໄທ ແລະ ຟີລິບປິນ ແລະ ກໍ່ຈະພົວພັນຫາບັນດາຫນ່ວຍງານຕ່າງໆທາງພາກລັດ ໂດຍສະເພາະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງການສຶກສາ...
{imagealttext}
17/02/2021
Starting from the 17th of February, the SAMIS will host the Soil unit at DALAM for six lessons on the development of Lao PDR's soil map. The training workshop will be run virtually over Zoom, during Feb-Mar, 2021. The training...
{imagealttext}
12/02/2021
After three years of work, the SAMIS project is happy to introduce the first scientific publication. The Weather Research and Forecasting (WRF) model has been used to downscale the national daily observation data of the last 30 years to 5km...
1 ... 5 6 7 8 9 ... 19