FAO in the Islamic Republic of Iran

توسط طرح موفق فائو از 2020 تا 2023 صورت گرفت: توانمندی ایران در کنترل هجوم ملخ های صحرایی

07/01/2024

 

تهران - سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نقش مهمی در حمایت از جمهوری اسلامی ایران در مقابله با افزایش چشمگیر هجوم ملخ صحرایی از سال 2020 تا 2022 ایفا کرده است.

قابل ذکر است، کشور طی سال گذشته با موفقیت از هجوم ملخ های صحرایی جلوگیری نموده است.

فائو از طریق برنامه اضطراری همکاری فنی، "اقدام فوری برای ظرفیت سازی برای کنترل هجوم ملخ های صحرایی در جمهوری اسلامی ایران"، به طور موثر اقدامات نظارتی و کنترلی سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی را تقویت کرد. این طرح با پشتیبانی فنی از دفتر منطقه ای فائو در بانکوک و مقر آن در رم انجام گردید.

این پروژه که از سال 2020 تا 2023 عملیاتی شد، کمک های قابل توجهی به سازمان حفظ نباتات کرد و استراتژی ها و ظرفیت های این سازمان را برای مبارزه با شیوع ملخ های صحرایی افزایش داد. همینطور، صدها کارشناس کشاورزی و ملخ صحرایی در زمینه بیولوژی ملخ، رفتار و شیوه های مدرن  دیده بانی ، کنترل و مدیریت هجوم ملخ های صحرایی آموزش داده شدند. این تلاش ها به طور قابل توجهی مدیریت هجوم ملخ را بهبود بخشیده و اثرات نامطلوب آن بر کشاورزی و گونه های گیاهی را کاهش داده است.

همچمنین در طول اجرای پروژه، سند ملی طرح اضطراری مقابله با ملخ صحرایی با رویکرد تلفیق راهبردهای  مدیریتی و ارتقای ظرفیت های آمادگی و واکنش سازمان حفظ نباتات تدوین شد.

در حالی که هجوم ملخ های صحرایی متوقف شده است، فائو همچنان بر ماهیت پراکنش چرخشی ملخ صحرایی تأکید دارد و  از طریق کمیسیون کنترل ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا (SWAC)، کمیته کنترل ملخ صحرایی (DLCC) و کارگاه های آموزشی متخصصین اطلاعات ملخ صحرایی (DLIO) به تلاش های مشترک با جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ادامه خواهد داد. هدف این همکاری مستمر حفظ مکانیسم‌های دیده بانی و واکنش، و نیز تقویت دفاع در برابر طغیان‌های آتی این آفت مهاجر مخرب است.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، آژانس تخصصی سازمان ملل است که تلاش‌های بین‌المللی را برای شکست دادن گرسنگی و بهبود تغذیه و امنیت غذایی رهبری می‌کند. مأموریت فائو دستیابی به امنیت غذایی برای همه و اطمینان از دسترسی مردم به مواد غذایی با کیفیت برای داشتن زندگی فعال و سالم است.