FAO in the Islamic Republic of Iran

پروژه مشترک فائو و ایران زنجیره تولیدپسته سالم تر و بهره ورتر را هدف قرار می دهد

20/02/2024

تهران- تلاش مشترک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ارتقاء زنجیره تولید پسته با برگزاری کارگاه آغازین پروژه در روز چهارشنبه 20 دی ماه به نقطه محوری رسید.

هدف اصلی این پروژه افزایش سلامت و بهره وری پسته در کل سیستم مدیریت زنجیره تامین است. با تمرکز بر رویه های سلامت و بهبود کلی تولید، صادرات و کیفیت محصولات پسته، هدف این ابتکار ایجاد تغییرات مثبت در سراسر زنجیره است که از طریق یک رویکرد جامع از "مزرعه تا سفره" به نفع کشاورزان،  فرآوری کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان می باشد.

سریدار دارماپوری، متخصص سلامت غذا و تغذیه فائو، نقشی محوری به عنوان مسئول فنی ارشد پروژه ایفا کرد و بر اهمیت همکاری برای تقویت استانداردهای  سلامت غذا در سراسر زنجیره تامین پسته تاکید کرد.

کارگاه آغازین پروژه با سخنرانی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی محمدمهدی برومندی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی و مدیر ملی پروژه و نیز هومن فتحی، مدیرکل دفتر امور بین‌الملل آغاز به کار کرد. ذینفعان کلیدی پروژه از سازمانهای دولتی، بخش خصوصی، مراکز تحقیقاتی و انجمن تولیدکنندگان پسته در این کارگاه حضور داشتند که مباحث مهمی در رابطه با رسیدگی به رویه‌های  سلامت و بهبود کلی تولید، صادرات و کیفیت محصول پسته را مطرح کردند.

دارماپوری در این مراسم گفت: پسته مهمترین و با ارزش ترین محصول ایران است. هدف پروژه فائو ارتقای ظرفیت این کشور برای رعایت استانداردهای بالای  سلامت مواد غذایی و افزایش تجارت آن در داخل و خارج از منطقه به ویژه با اتحادیه اروپاست. موسسات در این کشور دانش فنی فوق العاده ای در زمینه پسته از "مزرعه تا سفره" دارند و فائو با آنها برای تقویت  سلامت غذا در سراسر زنجیره همکاری خواهد کرد.

فناوری‌های پیشرفته تولید، تکنیک‌های رشد کارآمد، برداشت مکانیزه و روش‌های فرآوری از جمله مباحث مطرح شده در این رویداد بود. همچنین تأثیر این پروژه بر ارتقای جایگاه ایران در بازارهای تولید تجاری و صادرات جهانی پسته بررسی گردید.