Förebyggande varningssystem

FAO har ett kontinuerligt ansvar för att trygga livsmedelsförsörjningen världen över. FAO har byggt upp ett antal förebyggande varningssystem för att så fort som möjligt upptäcka förändringar i förutsättningarna för världens produktion av livsmedel, för ett ansvarsfullt skogsbruk och ansvarsfullt fiske.

Till dem hör ett förebyggande varningssystem som bevakar och rapporterar om förändringar i väder- och jordbruksförhållanden. Systemet varnar för förestående torka, översvämningar, skördebortfall med mera.

Vidare har FAO ett system som syftar till att förebygga växt- och djursjukdomar. FAO har också som uppgift att regelbundendet utvärdera de globala skogsresurserna och följa upp 1995 års uppförandekod om ansvarsfullt fiske samt utvärdera illegalt och underrapporterat fiske som hotar att leda till utfiskning.

Här kan du läsa mer om dessa förebyggande varningssystem.

last updated:  Tuesday, April 19, 2011