FAO:s årsrapporter - FAO at Work

I slutet av varje år presenterar FAO rapporten "FAO at work" som lyfter fram FAO:s viktigaste arbete under året som varit. I rapporterna kan du bland annat läsa om de viktigaste rapporterna, besluten, händelserna och årets budget.


FAO AT WORK 2010-2011

Women - Key to Food Security

Årets FAO at work tittar på den stora livsmedelsproduktionsökning som skulle kunna uppnås om kvinnliga lantbrukare fick den tillgång till produktiva resurser, som mark och ekonomiska medel, som män. Produktionsökningen skulle kunna säkra matförsörjningen för 100-150 miljoner människor. Rapporten beskriver också den verksamhet som FAO:s fältprogram på 1,5 miljarder bedriver och belyser viktiga händelser och vad som åstadkommits under perioden.


FAO AT WORK 2009-2010

Growing Food for nine billion

”År 2050 beräknas världens befolkning uppgå till nio miljarder. För att möta det växande behovet av livsmedel uppskattar FAO att produktionen måste öka med 70 procent. Det betyder att ytterligare en miljard ton spannmål och 200 miljoner ton kött måste produceras årligen fram till 2050. För att kunna intensifiera produktionen på en jord bestående av ändliga resurser krävs enorma insatser för att införa nya, hållbara och mer effektiva sätt att att producera vår mat”.

 - Jacques Diouf, Generaldirektör FAO


FAO AT WORK 2008-2009

Hunger and Crisis

"Under 2009 fick ytterligare 105 miljoner människor gå hungriga då lågkonjunkturen ledde till minskade löner, ökad arbetslöshet och färre remitteringar som skickades hem till fattiga familjer. För första gången någonsin lider mer än en miljard människor av hunger. Utan bättre beredskap inför framtida kriser kommer situationen återupprepas. Hur kan vi förbättra vårt svar på kriser i livsmedelsförsörjningen?”

 - Jacques Diouf, Generaldirektör FAO


FAO AT WORK 2007-2008

Food, Energy and Climate: A New Equation

"För första gången i historien är mat, energi och klimat nära sammankopplade. Det betyder att länder och det internationella samfundet måste ta hänsyn till samtliga tre aspekter i utvecklingen av riktlinjer. Om det negligeras riskerar vi att förvärra tillståndet för alla de människor som lider av kronisk undernäring."

- Jacques Diouf, Generaldirektör FAOFAO IN ACTION 2006-2007 

Adapting to change on our hungry planet 

"Vi går in i en ny urban tidsålder och vi måste förändra sättet vi försörjer oss på. Om vi kan skapa ny teknik, finna och dela med oss av kunskap, använda oss av hållbara produktionssätt och skapa allianser som bygger på tillit, då kan framtiden vara levande och färgglad både i stad och landsbygd."

- Jacques Diouf, Generaldirektör, FAO


  

 

last updated:  Thursday, September 29, 2011