Samarbete med WFP och IFAD

För att nå målet en värld utan hunger samarbetar FAO bland annat med FN:s Livsmedelsprogram (WFP) och Internationella Jordbruksutvecklingsfonden (IFAD). Samtliga tre organisationer är baserade i Rom och de kombinerar ofta sitt kunnande i frågor som rör jordbruk, livsmedelsbistånd och landsbygdsutveckling. Medan FAO främst svarar för policyexpertis och kunskapsöverföring i bl.a. jordbruksfrågor, skogsfrågor och fiske, bidrar WFP med utpräglat livsmedelsbistånd och IFAD med internationellt finansiellt bistånd.

WFP etablerades 1963 som ett experimentellt projekt för att handha FN:s livsmedelsbistånd. Programmets insatser visade sig välbehövliga och har fortsatt oavbrutet sedan dess. Livsmedelsbiståndet syftar till att möta behov i krissituationer och att främja social och ekonomisk utveckling. År 2005 delade organisationen ut 4,2 miljoner ton livsmedel till 97 miljoner människor i 82 länder, och sedan sin start har WFP investerat drygt 28 miljarder dollar och bidragit med omkring 50 miljoner ton livsmedel till behövande människor världen över.

IFAD grundades 1977 som ett svar på framför allt de hungerkriser som ägde rum i den afrikanska Sahelregionen. Idag bidrar IFAD med finansieringen av jordbruksprojekt i låginkomstländer i syfte att få bukt med fattigdomen på landsbygden, där ca 70 procent av världens fattigaste människor lever. Genom förmånliga lån och bidrag hjälper IFAD regeringar att leda landsbygdsbefolkningen ur fattigdom. Sedan 1978 har IFAD investerat mer än 9,5 miljarder dollar i drygt 740 projekt som kommit cirka 300 miljoner människor till del.

FAO, WFP och IFAD samarbetar även genom exempelvis Internationella alliansen mot hunger (IAAH, International Alliance Against Hunger) och FN:s nätverk för landsbygdsutveckling och tryggad livsmedelsförsörjning (UN System Network on Rural Development and Food Security).

FAO har också ett utbrett samarbete med andra aktörer i FN-systemet, med den privata sektorn, forskarsamhället och civilsamhället.

last updated:  Tuesday, February 28, 2012