Ekonomiska och sociala fr├ągor

Över 900 miljoner människor lider idag av hunger och kronisk undernäring. Det är åtminstone 115 miljoner fler hungrande än för 18 år sedan. För att mätta världens växande befolkning, som 2050 beräknas uppgå till över 9 miljarder människor, måste livsmedelsproduktionen mer än fördubblas.  

Den ekonomiska och sociala avdelningen är FAO:s ”think tank” och arbetar direkt med medlemsländerna för att minska hungern och öka den ekonomiska tillväxten genom landsbygdsutveckling. Genom att FAO tillhandahåller information och expertis till regeringar inom bland annat ekonomi, näringslära och statistik kan de ta bättre beslut om jordbruk och jordbrukshandel.

Avdelningen för ekonomiska och sociala frågor genomför också med jämna mellanrum landspecifica utvärderingar och kan på så sätt varna det internationella samfundet om förestående livsmedelskriser och ge värdefulla råd och stöd till beslutsfattare.

Avdelningen tar dessutom årligen fram FAO:s rapport om orsaker till kronisk undernäring, FAO:s hungerrapport, The State of Food Insecurity in the World (SOFI). Avdelningen ger även ut regelbundna analyser över förhållandena för jordbruk och handel, The State of Food and Agriculture (SOFA), och The State of Agricultural Commodity Markets (SOCO).

last updated:  Tuesday, April 17, 2012