Jordbruk

Mellan 1979 och 1999 ökade världens befolkning med i genomsnitt 1,6 procent per år samtidigt som jordbruksproduktionen ökade med 2,1 procent per år. Prognoser tyder på att trots att tillväxttakten i befolkningsökningen och jordbruksproduktionen kommer att minska så kommer jordbruksproduktionen fortfarande överstiga befolkningstillväxten.  

FAO arbetar tillsammans med medlemsländerna för att öka jordbruksproduktionen i de respektive länderna så att tillräckligt mycket mat finns för att mätta befolkningen. Samtidigt måste hänsyn tas till miljö, folkhälsa och social rättvisa. FAO:s avdelning för jordbruk arbetar bland annat med att hjälpa jordbrukare variera sin produktion, hushålla med vattenresurser och minska beroendet av bekämningsmedel.

Genom programmet EMPRES (Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Diseases) övervakar och motarbetar FAO exempelvis spridning av djur- och växtsjukdomar. FAO förespråkar även användandet av metoden integrerat växtskydd för att minska beroendet av farliga bekämningsmedel. Vidare har avdelningen ansvar för uppföljningen av det internationella avtalet om växtgenetiska resurser, undertecknat i juni 2004.

Vartannat år publicerar FAO en heltäckande rapport om jordbrukets tillstånd i världen, State of Food and Agriculture (SOFA).

last updated:  Wednesday, February 20, 2013