Skogsbruk

År 2005 var 30 procent av världens totala landyta täckt av skog. Under perioden 2000 till 2005 minskade arealen av världens skogar med 7,3 miljoner hektar per år. Samtidigt har arealen skyddad skog ökat och idag är omkring 11 procent av världens skogar skyddade områden.

FAO:s mål är att se till att skogarna sköts på ett hållbart sätt så att de kan erbjuda framtida generationer samma tillgång till viktiga produkter och tjänster. FAO:s avdelning för skogsfrågor arbetar för att balansera de sociala och miljömässiga aspekterna på skogsbruk med behoven av handel av skogsprodukter. Detta gör FAO genom att tillhandahålla experthjälp, agera som ett neutralt forum för överläggningar och vara en tillförlitlig källa till kunskap om skogar.

Vartannat år publicerar FAO en övergripande rapport om tillståndet för världens skogar, State of the World’s Forests (SOFO), och vart femte till vart tionde år, senast 2010, genomför FAO en översyn av världens skogsbestånd, The Global Forestry Assesment.

2011 - FN:s internationella skogsår

För att öka medvetenheten om en hållbar förvaltning och en hållbar utveckling för världens skogar har FN har utsett 2011 till ett internationellt skogsår. Du kan läsa mer om skogsåret och alla events som genomförs i samband med det på skogsårets internationella webbportal.

last updated:  Tuesday, April 17, 2012