Fiske och vattenbruk

Fiske

Fisk är en viktig proteinkälla för många människor i låginkomstländer och bidrar till en tryggad livsmedelsförsörjning. Mer än 75 procent av fiskproduktionen i världen används för konsumtion, de resterande procenten blir fiskmjöl eller fiskolja. Samtidigt är omkring 52 procent av världens fiskresurser maximalt utnyttjade och ytterligare runt 25 procent överfiskade och på en nivån som är så låg att beståndens återväxt hotas helt.

Hur stora världens hav än verkar är deras resurser begränsade och ekosystemen ömtåliga. Redan 1995 antog FAO:s medlemsländer en kod för ansvarsfullt fiske och arbetar vidare för att undvika utfiskning av olika arter, så att fisk kan fortsätta att vara en viktig källa till mat och inkomst. FAO bistår även länder och fiskare att fiska effektivare genom att samla och tillhandahålla information om bland annat fiskarter, fiskbestånd och handel.

Vartannat år ger FAO ut en rapport, The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA), som syftar till att ge beslutsfattare och fiskeribranschen en övergripande, objektiv global rapport om läget i världen för fisket.

Viktiga definitioner:

Maximalt utnyttjat - Ett bestånd är maximalt utnyttjat när det tas ut lika mycket fisk som beståndet reproduducerar, det sker därför ingen tillväxt inom beståndet.

Överfiskad - När ett bestånd är överfiskat fiskas en större andel fisk upp än vad beståndet klarar av att reproducera, det vill säga beståndet minskar.

Vattenbruk

Idag kommer knappt hälften av den fisk vi äter från vilda arter i havet, resten är odlad fisk. Vattenbruk är troligen den snabbast växande matproduktionssektorn och står nu för närmare 50% av all matfisk. Behovet att utbyta pålitlig information inom alla områden av vattenbruket blir snabbt en nyckelfråga för att fiskodlingarna ska kunna skötas på ett ansvarsfullt sätt. För att kunna förse producenter och allmänhet med lättillgänglig och uppdaterad information har FAO:s avdelning för fiske och vattenbruk utvecklat särskilda sidor för vattenbruk där användare kan finna relevanta råd för vattenbruk på internationell, regional och nationell nivå.

Vattenbruk består av flera olika system för att odla växter och djur i inlandssjöar, vid kusten och i havsområden och man använder en stor variation av arter. Som regel bör man odla lokala arter eftersom importerade arter kan få betydande sociala och ekonomiska följder för människor och miljön. Med fördel odlas arter som lever på vegetabilisk föda, eftersom arter som lever på föda bestående av animalier (mestadels annan fisk) kräver stora mängder vildfångad fisk.

En av utmaningarna med vattenbruk är dess påverkan på miljön genom till exempel övergödning och rymning av odlad fisk som sedan beblandar sig med vilda bestånd. Smittspridningen till vilda bestånd är också ett problem, särskilt då man ofta använder sig av antiobiotika för att hålla de odlade fiskarna friska.

last updated:  Tuesday, April 17, 2012